Cursussen

Blijf bij als restauratiespecialist.

Ben jij een bouwprofessional in de restauratie of heb je affiniteit met ambacht en innovatie? Wil je jezelf uitdagen en expert worden op jouw vakgebied? Blijf  dan helemaal bij met onze praktische en efficiënte cursussen. In een ochtend of een dag ben je weer helemaal bij. Wees trots op de monumenten die je klaarmaakt voor de toekomst.

Goed geschoolde restauratiespecialisten vinden altijd werk, want er is een groot tekort aan deze vakmensen. Restaureer monumenten met je hoofd, handen en hart.

Cursussen voor jou als professional.

Alleen de beste vakmensen zijn geschikt voor het restauratievak. Daarvoor zijn erkende cursussen nodig om te zorgen dat slimme, handige en creatieve geesten kunnen bijblijven en vooruitlopen in de praktijk van het restaureren.  In deze cursussen komen zowel oude ambachten als nieuwe technieken aan bod, zowel de theorie als de praktijk. Het zijn ideale cursussen om praktische kennis op te doen over de fijne kneepjes van het restaureren van monumenten.

Training: Toepassing van installatietechniek bij verduurzaming erfgoed
Het verduurzamen van monumenten is, door de eis van behoud van historische waarden, behoorlijk ingewikkeld. Toch is het heel goed mogelijk, als je weet wat je doet. Hoe integreer je installatie- en bouwtechniek bij verduurzaming? Dat leer je in deze intensieve driedaagse training. Voor iedereen die werkzaam is in bouwkundige, installatie- en elektrotechnische verduurzaming van monumentale gebouwen. Een training van IW Achterhoek Rivierenland en het Gelders Restauratie Centrum.
Lees verder
Cursussen
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Altijd asbest in een monument! Hoe herken ik dat?
Bij het restaureren en verduurzamen van monumenten kom je vrijwel altijd asbest tegen. In deze basiscursus leer je in de restauratiepraktijk hoe je asbest signaleert, welke soorten er zijn en wat je moet doen als je onverwacht asbest tegenkomt tijdens de uitvoering. Inventarisatie, plannen en kostenplaatjes zijn onderdeel van deze cursus. Voor iedereen die werkzaam is bij een restauratiebedrijf, architecten- of adviesbureau of controlerende instantie.
Lees verder
Cursussen
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Repareren en kleuren van monumentale gevel(stenen)
Veel monumentale gevels hebben schade of grote kleurverschillen die het historische beeld verstoren. Maar dat juiste beeld herstellen is vaak niet zo simpel. In deze ochtendcursus leer je hoe je (ver)storende schades en kleuren in de gevel aanpakt. En we laten zien hoe evenwichtig het resultaat kan zijn. In deze cursus krijg je inzicht in wat wel en niet mogelijk is met behoud van de historische waarde van het gebouw. De locatie is landgoed Reuversweerd in Brummen. Deze korte, praktische cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en metselbedrijven (metselaars, uitvoerders, etc.). Maar ook voor medewerkers van architecten- en adviesbureaus, medewerkers gemeentelijke overheden en voor monumentenwachters is deze cursus heel interessant. Zo krijgen zij inzicht in wat wel en niet mogelijk is.
Lees verder
Cursussen
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Herstelplan van historisch stucwerk. Opname-aanpak-kosten
Wil je leren hoe je een schade aan historisch stucwerk in kaart brengt? En hoe je een herstelplan opstelt voor historisch bijzonder stucwerk? Meesterstucadoor Jan Poortvliet leert je aan de hand van de restauratie van landgoed Reuversweerd hoe je dit het beste aanpakt. Deze praktische cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en stukadoorsbedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden en wordt georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) op de erfgoedwerkplaats Reuversweerd.
Lees verder
Cursussen
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Opname en herstel van historisch schilderwerk
Schade aan historisch schilderwerk is altijd maatwerk. Wil je inzicht in herkennen, beoordelen en analyseren van schade of achterstallig onderhoud aan het (buiten)schilderwerk van historische gebouwen? Na een theoretische inleiding krijg je de restauratiepraktijk te zien en krijg je inzicht in een gedegen herstelplan. Je leert de goede aanpak, met de juiste materialen en werkwijzen. Met name interessant voor medewerkers van restauratie- en schilderbedrijven, architecten- en adviesbureaus, gemeentelijk overheden en monumentenwachters.
Lees verder
Cursussen
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Isolatie van historische gebouwen
Een monument is ontworpen zonder isolatie. Wil je leren hoe je verantwoord en met zorg een monument isoleert en de energievraag reduceert? Wat doet bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie in dak, gevel en vloer met het monument, bouwfysisch gezien? Wat kan of mag er historisch gezien en wat juist niet? Wat zijn de voorwaarden voor de ventilatiebehoefte en het aanbrengen van de isolatie? Deze praktische cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en installatiebedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, gemeentelijke overheden en monumentenwachters.
Lees verder
Cursussen
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Ontwerp en inpassing van warmte- en ventilatie-installatie bij een monument. (voorjaar 2024)
Het warmte- en ventilatiesysteem moet op alle gewenste plaatsen en functies voldoen aan het gevraagde comfort (in winter en zomer). Maar het moet ook inpasbaar zijn in het monument met behoud van de historische waarden. Wil je leren hoe je een warmte- en ventilatie-installatie uitwerkt in een systeem dat 1) voldoet aan de energetische vraag en 2) het gebouw het hele jaar voorziet van warmte en frisse licht? Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en installatiebedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden.
Lees verder
Cursussen
Herstel en verwerking van bladlood bij historische gebouwen
Lood wordt al heel lang gebruikt in de bouw, onder andere voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvoeren, aansluitingen tussen daken en muren en als bekleding van torenspitsen en ornamenten. Gedurende het leven van een monument kan er met lood heel wat mis gaan. In deze cursus leer je hoe je hoe je lood verwerkt en aanbrengt, hoe je problemen oplost en hoe je herstelwerkzaamheden juist uitvoert. Met name belangrijk voor adviseurs en medewerkers van loodverwerkende bedrijven, zoals dak- , goot- en gevelbedrijven, maar ook voor makers en herstellers van ornamenten op monumenten.
Lees verder
Cursussen
Lesprogramma voor groep 8 en onderbouw van het VO op Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: zien, ervaren en ondervinden
Op Landgoed Reuversweerd in Brummen (bij Zutphen) is een belevingsprogramma opgezet, speciaal voor de leerlingen van groep 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Reuversweerd wordt op dit moment gerestaureerd. De leerlingen beginnen met een interessante presentatie over het landgoed en haar geschiedenis. Daarna gaan ze in groepjes op vier verschillende locaties opdrachten uitvoeren. Daardoor zien, ervaren en ondervinden ze zelf wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog en wat er komt kijken bij de restauratie van een groot huis, de bijgebouwen en het park. Eerdere reacties op het programma, dat twee uur duurt, waren enthousiast, zowel van de leerlingen als de leraren.
Lees verder
Cursussen
Schadebeelden bij monumenten (i.s.m. het NRC)
Tijdens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumenten kan schade ontstaan door uitvoeringsfouten en verkeerd materiaalgebruik. Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) organiseert in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum (GRC) een serie van drie middagworkshops om schade aan monumenten te herkennen en gebreken te voorkomen.
Lees verder
Cursussen
Duurzame monumentenzorg (i.s.m. het NRC)
Om ons erfgoed voor de komende generaties in stand te kunnen houden, is het belangrijk dat restauratieprofessionals weten welke mogelijkheden er zijn voor duurzame monumentenzorg. Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) organiseert deze cursus in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum (GRC).
Lees verder
Cursussen
Duurzaam restaureren voor vaklieden (i.s.m. het NRC)
In deze interactieve en praktische driedaagse cursus besteden krijg je uitgebreide informatie over het thema 'duurzaamheid' in de monumentenzorg. Naast theoretische uitleg werk je praktijksituaties uit en voer je verwerkingsopdrachten uit.
Lees verder
Cursussen
Incompany of maatwerk-opleidingen en cursussen bij het GRC?
Incompany of maatwerk-opleidingen en cursussen? Soms wilt u een cursus speciaal voor een groep medewerkers of bent u op zoek naar een speciale mix van onderwerpen, die in de markt niet te krijgen is. Het Gelders Restauratie Centrum werkt samen met de beste aanbieders van opleidingen in Nederland en (speciaal in) Gelderland. Wij denken mee en stemmen af met de docenten. Zo krijgt u precies wat u wilt. Van MBO-3 of -4 tot postacademisch; bij het GRC bent u aan het juiste adres.
Lees verder
Cursussen
Ervaringsverhalen van restauratiespecialisten
Ervaringsverhalen van restauratiespecialisten
Lees ze hier