Schadebeelden bij monumenten

Tijdens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumenten kan schade ontstaan door uitvoeringsfouten en verkeerd materiaalgebruik. Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) organiseert in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum (GRC) een serie van drie middagworkshops om schade aan monumenten te herkennen en gebreken te voorkomen. De workshops zijn tot stand gekomen met materiaal en kennis van de Monumentenwacht Gelderland. Ze zijn bedoeld voor bouwkundig medewerkers van professionele beheerders en eigenaren van monumenten, ambtenaren monumentenzorg, toezicht en handhaving, medewerkers van regionale uitvoeringsdiensten (belast met monumentenzorg), medewerkers van advies- en architectenbureaus en medewerkers van (restauratie-)bouwbedrijven.

Is dit iets voor jou?

Je kunt kiezen uit drie verschillende middagworkshops:

  • Workshop 1 – Schade door isolerende maatregelen uit het verleden en schade door vocht en zout (woensdag 29 september 2021)
  • Workshop 2 – Schade in natuursteen en ijzerwerk (woensdag 25 november 2020 of woensdag 13 oktober 2021)
  • Workshop 3 – Schade aan schoorstenen (dinsdag 14 december 2021)

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we veel voorkomende bouwfouten bij het thema van de workshops. We maken oorzaken inzichtelijk en mogelijkheden voor herstel komen aan bod. Je kunt bij voorkeur aan de hand van foto’s, eigen voorbeelden aandragen, die we plenair bespreken. De praktijkvoorbeelden worden bekeken vanuit het oogpunt van de bouwkundig inspecteur en de restauratiearchitect. Per voorbeeld gaan we in op de benodigde vak- en materiaalkennis, je als restauratieprofessional inzicht krijgt in de toe te passen materialen en uitvoeringsmethodieken en deze kennis in de praktijk kunt benutten.

Docent: Wilfred Mengerink en Joop Jansen

Praktische informatie

Elke workshop duurt 1 middag van 13.00 – 17.00 uur
De kosten per workshop zijn € 150,- (exclusief btw). Inclusief syllabus.
Locatie: volgt

Workshopdata

Volgen nog.

Aanmelden

Meld je aan via deze link op de website van het NRC.