Over het GRC

Het Gelders Restauratie Centrum is in 2012 in het leven geroepen door de provincie Gelderland. Het behartigt de belangen van de 34.000 monumenten en de 17.000 monumenten-eigenaren; de belangen van mensen, overheden en bedrijven in de restauratiebranche in onze mooie provincie. Het biedt erkende cursussen en opleidingen en wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die belang hecht aan instandhouding van gebouwd cultureel erfgoed.

Het GRC werkt nauw samen met de Monumentenwacht Gelderland in het vervullen van deze opdracht. Daarnaast werkt het samen met de provincie, cultuurhistorische organisaties, beroepsonderwijs, bedrijfsleven en opdrachtgevers.

Bij het GRC werkt een directeur, bijgestaan door een groep zelfstandigen en een driehoofdig bestuur.