Bestuur

Een bestuur van drie mensen staat het Gelders Restauratie Centrum bij:

Voorzitter Bert Berghoef (R): Voormalig burgemeester van Vlist en Aalten, bestuurder, adviseur, bemiddelaar.

“…vanuit een stevige zelfstandigheid kun je goed samenwerken. Als je vanuit die visie werkt, dan versterkt dat ook je gezamenlijke positie als erfgoedorganisaties.”
Interview met Bert Berghoef

Folkert Potze (L): Directeur Techniek, Entree, Educatie en Expertisecentrum van het ROC Nijmegen.

“Het MBO is van onschatbare waarde voor onze maatschappij in het algemeen en de restauratiesector in het bijzonder. Het MBO bedenkt het niet alleen, maar maakt en onderhoudt het ook. Onze vakmensen zijn uitstekend in staat samen te werken met zowel het HBO als de universiteiten. Onze ‘makers’ vormen het fundament onder de ideeën van de bedenkers. MBO, HBO en universiteiten hebben elkaar hard nodig.”
Interview met Folkert Potze

Penningmeester Peter Koelewijn (M): Bouwmanager Eusebiuskerk in Arnhem, Stedebouwkundige, Architect, Adviseur.

“Het GRC voorziet niet alleen nu in een grote behoefte, maar ik zie zeker mogelijkheden om in de toekomst te groeien, het aanbod te verbreden en de kwaliteit te borgen en zo mogelijk nog te verhogen. De restauratiesector moet namelijk, uit welbegrepen eigenbelang, bezig blijven met innovatie en nieuwe technieken.”
Interview met Peter Koelewijn