Het bestuur van het Gelders Restauratie Centrum: Bert Berghoef, voorzitter

22 okt 2020

De leden van het bestuur van het GRC doen meestal op de achtergrond hun werk, maar zijn essentieel voor een gezond GRC. Wij vonden het tijd om ons bestuur nader aan u voor te stellen. We beginnen met de Voorzitter, Bert Berghoef  (op de foto rechts).

Van onderwijs naar openbaar bestuur

De carrière van onze voorzitter is lang en zeker ook breed te noemen. Na een start als leraar in het basisonderwijs, kwam Berghoef al snel in leidinggevende en directiefuncties terecht, als laatste in het voorgezet onderwijs. Toen hij in 2001 wethouder werd in de gemeente Moerdijk, nam hij daarvan afscheid. “Ik kwam – ik was de 50 al gepasseerd – te laat (kun je achteraf zeggen) in het openbaar bestuur terecht, want dat paste mij heel goed.” Vanwege de grote dynamiek tijdens de gemeentelijke herindelingen in die tijd, kwam al snel het burgemeesterschap van de Zuid-Hollandse gemeente Vlist op zijn pad. In 2005 aanvaardde Berghoef hetzelfde ambt bij de Gelderse gemeente Aalten.  “Om het kernachtig te verwoorden, mijn loopbaan liep van schoolmeester tot burgemeester.”

Provinciale projecten en de grote waarde van erfgoed

Omdat hij van aanpakken houdt, raakte Berghoef, naast zijn burgemeesterschap, betrokken bij een aantal Gelderse projecten. Ook was hij medebestuurder bij de CV ZuiderzeeSpan, die zich bekommert om ons varend erfgoed. Zodoende kwam hij in contact met provinciaal erfgoed-ambtenaar, Jos van de Zande, die op zoek was naar een voorzitter voor de nieuw op te richten Stichting Gelders Restauratie Centrum. De uitbreiding van varend naar gebouwd erfgoed voelde logisch. “Als bewoner van een huis uit 1799,” zegt Berghoef, “ weet ik uit eigen ervaring hoe belangrijk het is, dat er specialisten zijn om onze monumenten voor de toekomst te behouden.”

Bestuursstijl

“Ik ben van de hoofdlijnen,” zegt onze voorzitter. “Bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen is belangrijk, maar wel op afstand. Je moet goede mensen niet voor de voeten lopen. Alleen wanneer het uit de klauwen loopt moet je ingrijpen. Dat is in de historie van het GRC nog nooit gebeurd, met mannen als Jos Nij Bijvank, Joop van Burk en nu Jan Gersen. Daarbij, ik voel mij gesteund door de grote kennis van medebestuursleden Folkert Potze en Peter Koelewijn, die echte erfgoed- en opleidingsspecialisten zijn. De Corona-situatie heeft ons ook gedwongen ons opnieuw te bezinnen op het ongelooflijke belang van ons erfgoed in de provincie Gelderland. Daarover hebben we als bestuur nadrukkelijk meegedacht.”

Toekomstvisie
“Onze conclusie was eens te meer, dat het Gelders Restauratie Centrum een belangrijke rol te vervullen heeft in de kennisoverdracht aan restauratie-vakmensen, met name in onze eigen provincie. En het is belangrijk voor de toekomst om nadrukkelijk je plaats te verwerven in dit specialistische onderwijsveld. Zelfstandigheid is belangrijk, “ licht Berghoef toe.  “Daarover zijn directeur Jan Gersen en het bestuur het roerend eens. Alleen vanuit een stevige zelfstandigheid kun je goed samenwerken. Als je vanuit die visie werkt, dan versterkt dat ook je gezamenlijke positie als erfgoedorganisaties.”

Terug naar overzicht