Partners

In de provincie Gelderland zijn circa 34.000 monumenten afhankelijk van vakmanschap. Er is een groot tekort aan restauratiespecialisten. Deze vakmensen redden onze monumenten. Wij leveren een uiterste inspanning om voldoende restauratiespecialisten op te leiden, om het vakmanschap te behouden en monumenten toekomst te geven. Dat doen we samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden. Monumenten zijn dragers van onze geschiedenis en onze cultuur. Zij zijn bepalend voor de identiteit en de eigenheid van de provincie Gelderland en haar inwoners. We zijn er trots te mogen samenwerken met onze partners.

Onderwijsinstellingen

Overheid en non-profit

Ondernemers