Advies

Het GRC, een betrouwbare partner in opleidingsadvies in de restauratiebranche

Bent u ook de weg kwijt in opleidingsland?

Het Gelders Restauratie Centrum wordt, naast het creëren en uitvoeren van eigen opleidingen, cursussen en praktijk-onderricht, steeds vaker gevraagd als betrouwbare adviespartner op het gebied van restauratie-onderwijs.
Onderwijs- en arbeidsmarktpartijen, maar ook werkgevers, vragen ons steeds vaker advies over hun behoeften en mogelijkheden in het restauratie-onderwijs.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • advies over mogelijkheden voor ‘zij-instromers’ en
  • begeleiding bij het maken van personeelsplannen voor werknemers in de restauratiebranche.

Zie wél de bomen door het bos, met een gedegen advies van het GRC

Het Gelders Restauratie Centrum kent de opleidingsmarkt, de behoeften, de voorwaarden en de wensen.
Door onze eigen opleidingen en onze samenwerking met een groot aantal opleidingsorganisaties en leerbedrijven, heeft het GRC een heel goed overzicht van het bestaande onderwijs en de onderwijsbehoeften van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Onze partners zijn o.a.:

  • het Nationaal Centrum Erfgoed Opleidingen,
  • het Nationaal Restauratie Centrum,
  • het Graafschap College,
  • de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
  • de Gelderse Kennis & Kundebedrijven en
  • de Monumentenwacht Gelderland.

Daardoor zijn we in staat u een objectief en gedegen advies te geven. Én we zijn in staat, mocht dat nodig zijn, een maatwerk- of in company-traject te adviseren of zelf te organiseren. Maar uw eisen, behoeften en wensen staan centraal.

Voor advies kunt u bellen met: Jan Gersen, Directeur Gelders Restauratie Centrum,  06 106 523 96

Erfgoedondernemers.com; opleidingen en/of workshops, specifiek voor zzp’ers en kleinere ondernemingen

Sinds september 2023 is door verenigde ambachten, restauratoren en de stichting Erfgoed en Ondernemerschap een lesprogramma in het leven geroepen om ondernemersvaardigheden te trainen.
Vooral kleinere erfgoed-ondernemers missen soms financieel administratieve vaardigheden en de kunde van offertes maken. Ze zijn immers het liefst met hun vak bezig. Daarnaast hebben ze behoefte aan verkoop- en onderhandelingsvaardigheden en een strategische visie. In bestaande opleidingen wordt (te) weinig aandacht besteed aan ondernemersvaardigheden, terwijl het juist van groot belang is om goed te communiceren, het contact met relaties te onderhouden of te onderhandelen over kwaliteit tegen een eerlijke prijs. Veel (kleinere) bedrijven lopen hier tegenaan en zijn op zoek naar praktische tips en trucs om bedrijfsvoering en ondernemerschap te verbeteren. Dit nieuwe lesprogramma biedt de oplossing.

Vind hierover alle informatie op erfgoedondernemers.com

Zit er iets voor jouw bij?

Bekijk hier onze vaste cursussen en opleidingen

Opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed (NCE i.s.m. Monumentenwacht Gelderland)
Wil jij expert worden in het verduurzamen van monumenten om ons cultureel erfgoed te behouden? Meld je dan aan voor de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed en leer hoe je oude gebouwen energiezuiniger kunnen maken. Eigenaren van monumenten en overheden hebben veel behoefte aan deze expertise.
Lees verder
Advies
Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER)
Wil jij expert worden in het verduurzamen van monumenten om ons cultureel erfgoed te behouden? Meld je dan aan voor de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) en leer hoe je oude gebouwen energiezuiniger kunt maken. Eigenaren van monumenten en overheden hebben veel behoefte aan deze expertise.
Lees verder
Advies
Specialist Restauratie Timmeren/Metselen MBO-4 niveau (i.s.m. NCE)
Wil jij je specialiseren in restauratie timmeren of metselen? En wil je ook als (meewerkend) voorman aan de slag gaan? Volg dan nu de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. Deze opleiding is bedoeld voor allround opgeleide timmerlieden en metselaars die hun vakkennis willen verdiepen. En die bovendien historische gebouwen willen restaureren en toekomstbestendig maken.
Lees verder
Advies
Technicus Hout en Restauratie MBO-3 niveau | bol/bbl
In Gelderland is grote behoefte aan een moderne, brede houtrestauratie-opleiding op MBO-3 niveau. Deze nieuwe opleiding is een ‘cross-over’ tussen de opleidingen allround timmerman en allround meubelmaker.
Lees verder
Advies
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Herstelplan van historisch stucwerk. Opname-aanpak-kosten
Wil je leren hoe je een schade aan historisch stucwerk in kaart brengt? En hoe je een herstelplan opstelt voor historisch bijzonder stucwerk? Meesterstucadoor Jan Poortvliet leert je aan de hand van de restauratie van landgoed Reuversweerd hoe je dit het beste aanpakt. Deze praktische cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en stukadoorsbedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden en wordt georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) op de erfgoedwerkplaats Reuversweerd.
Lees verder
Advies
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Opname en herstel van historisch schilderwerk
Wil je inzicht krijgen in de manier van beoordelen en herkennen van situaties bij schade of achterstallig onderhoud aan het (buiten)schilderwerk van historische gebouwen? In deze cursus leer je een goede aanpak te maken met de juiste materialen en werkwijzen. En je leert de omvang van de werkzaamheden te beoordelen.
Lees verder
Advies
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Isolatie van historische gebouwen
Wil je leren hoe je verantwoord en met zorg een monument isoleert en de energievraag reduceert? Deze praktische cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en installatiebedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden en wordt georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) op de erfgoedwerkplaats Reuversweerd.
Lees verder
Advies
Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Ontwerp en inpassing van warmte- en ventilatie-installatie bij een monument. (voorjaar 2024)
Wil je leren hoe je een warmte- en ventilatie-installatie uitwerkt in een systeem dat voldoet aan de energetische vraag? En het gebouw het hele jaar voorziet van warmte en frisse lucht? Deze praktische cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en installatiebedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden en wordt georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) op de erfgoedwerkplaats Reuversweerd.
Lees verder
Advies
Schadebeelden bij monumenten (i.s.m. het NRC)
Tijdens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumenten kan schade ontstaan door uitvoeringsfouten en verkeerd materiaalgebruik. Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) organiseert in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum (GRC) een serie van drie middagworkshops om schade aan monumenten te herkennen en gebreken te voorkomen.
Lees verder
Advies
Duurzame monumentenzorg (i.s.m. het NRC)
Om ons erfgoed voor de komende generaties in stand te kunnen houden, is het belangrijk dat restauratieprofessionals weten welke mogelijkheden er zijn voor duurzame monumentenzorg. Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) organiseert deze cursus in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum (GRC).
Lees verder
Advies
Duurzaam restaureren voor vaklieden (i.s.m. het NRC)
In deze interactieve en praktische driedaagse cursus besteden krijg je uitgebreide informatie over het thema 'duurzaamheid' in de monumentenzorg. Naast theoretische uitleg werk je praktijksituaties uit en voer je verwerkingsopdrachten uit.
Lees verder
Advies
Raak geinspireerd door de diensten van Gelders Restauratie Centrum
Raak geinspireerd door de diensten van Gelders Restauratie Centrum
Lees ze hier