Duurzaam restaureren voor vaklieden

Duurzaamheid in de restauratie is een belangrijk thema bij de planvorming, voorbereiding en uitvoering van een restauratieproject. Alle partijen in de bouwketen moeten intensief samenwerken om tot correcte keuzes, goede oplossingen en een juiste uitvoering te komen. In de uitvoering moeten vaklieden vaak nog detailkeuzes maken, waarbij goed vakmanschap en kennis van historische waarden, -materialen en -technieken onmisbaar zijn. Daarom organiseert het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum (GRC) een driedaagse cursus. Deze cursus is bedoeld voor ervaren restauratievaklieden (MBO niveau 3 en 4), zoals timmerlieden en metselaars, voorlieden en uitvoerders die regelmatig werkzaam zijn in onderhoud, restauratie en herbestemming van gebouwde monumenten.

Is dit iets voor jou?

In deze interactieve en praktische driedaagse cursus besteden krijg je uitgebreide informatie over het thema ‘duurzaamheid’ in de monumentenzorg. Naast theoretische uitleg werk je praktijksituaties uit en voer je verwerkingsopdrachten uit. We besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Het belang van duurzaam restaureren en de rol van de bouwhistorie van een pand bij de mogelijke keuzes voor duurzame ingrepen
  • De bouwfysische gevolgen van na-isolatie bij monumenten en de juiste maatregelen
  • Duurzame materialen en de relatie tot de levensduur en de belasting voor het milieu
  • Het inpassen van technische installaties in monumenten en de gevolgen voor de historische waarde van een monument
  • De wijze van werken die garant staat voor de juiste uitvoering van de gekozen duurzame maatregelen

Docenten: Willard van Reenen – Marc Stappers – Ron Spaan -Joop Jansen -Dick van ‘t Slot

Data en locaties

De cursus duurt 3 dagen en wordt gehouden in Amersfoort en Brummen. Data volgen nog.

Kosten

De kosten zijn € 885,- (exclusief btw). Inclusief lunch en syllabus.

Aanmelden

Meld je aan via deze link op de website van het NRC.