Duurzame monumentenzorg

Om ons erfgoed voor de komende generaties in stand te kunnen houden, is het belangrijk dat restauratieprofessionals weten welke mogelijkheden er zijn voor duurzame monumentenzorg. Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) organiseert deze cursus in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum (GRC). Deze is bedoeld voor ambtenaren belast met het toetsen van restauratie- en/of renovatieplannen, beheerders van monumenten, beheerders van historische en/of karakteristieke gebouwen, medewerkers van advies- en architectenbureaus, medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven die betrokken zijn bij renovatie- en restauratieprojecten.

Is dit iets voor jou?

In de cursus besteden we aandacht aan de ontwikkelingen binnen het relatief nieuwe vakgebied van het duurzaam onderhouden en restaureren van monumenten, historische bouwmaterialen, energietechnische mogelijkheden en verduurzaming van installaties. De praktijk leert dat er vaak goede mogelijkheden zijn tot verduurzaming van monumenten, zonder daarbij de monumentale waarden van het gebouw te schaden. Je leert beperkingen en kansen te analyseren aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin diverse afwegingen zijn gemaakt. Tevens krijg je handvatten hoe je om moet gaan met spanningsvelden en mogelijkheden.
Docenten: Bert van Bommel – Jaap de Jonge – Dick van ‘t Slot – Miel Wijnen

Datum en locatie

De cursus duurt 1 dag, datum volgt nog.

Kosten

De kosten zijn € 320,- (exclusief btw). Inclusief lunch en syllabus.

Aanmelden

Meld je aan via deze link op de website van het NRC.