Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER)

Wil jij expert worden in het verduurzamen van monumenten om ons cultureel erfgoed te behouden? Meld je dan aan voor de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) en leer hoe je oude gebouwen energiezuiniger kunnen maken. Eigenaren van monumenten en overheden hebben veel behoefte aan deze expertise. De LIER is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de planvorming, voorbereiding, realisatie en/of beheer van restauratieprojecten en herbestemmingsprojecten. Dus professionals die werken bij architecten- en adviesbureaus, professionele opdrachtgevers, toezichthouders, (semi)overheden, installatie- en bouwbedrijven die actief zijn in de restauratiebranche, woningcorporaties en monumentenwachten en soortgelijke organisaties. De LIER is ontwikkeld door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Is dit iets voor jou?

In deze baanbrekende leergang behandelen we de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed. Duurzaamheid en innovatie lijken namelijk een bedreiging voor de historische waarden van het monument. Om goede oplossingen te vinden voor deze complexe uitdagingen, is een intensieve samenwerking binnen de restauratieketen van essentieel belang. Dit vraagt om inbreng van de nieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Het vraagt ook om de bereidheid van alle partijen om kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf. In deze leergang draag je bij aan de ontwikkeling van de praktijk van morgen.

Wat kun je verwachten?

Professionals werken tijdens de LIER in multidisciplinaire teams aan een verduurzamingsplan voor een actueel restauratieproject. Dit jaar is dat boerderij de Oldhof op landgoed Staverden. De boerderij staat momenteel leeg, maar de eigenaar, Geldersch Landschap en Kasteelen, wil de boerderij weer geschikt maken voor wonen in de huidige tijd.  Het verduurzamingsplan voor de Oldhof moet zeer hoog scoren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De belangrijkste succesfactoren zijn kennisuitwisseling binnen het team en de kennis en ervaring die onze professionals uit de praktijk aanreiken en ‘prijsgeven’. Hiermee creëren we een unieke leeromgeving in de praktijk van een restauratieproject, die nergens anders wordt aangeboden. De samenwerking met andere disciplines blijkt dé manier om de beste oplossing op tafel te krijgen.

Programma
De LIER bestaat uit zeven (tweewekelijkse) bijeenkomsten. Tijdens deze leergang komt de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed aan de orde. Naast de nieuwste kennis van technieken, materialen en installaties, is het delen van kennis en de onderlinge samenwerking tussen studenten en docenten van groot belang. De belangrijkste onderwerpen die in het programma aan de orde komen zijn:

  • historische waardebepaling
  • duurzame interventies, architectonische ingrepen en herbestemming
  • begroting
  • bouwfysica
  • installaties, energiesystemen en bodemenergie
  • duurzaamheid in restauratie

Download het volledige programma:

Programma LIER vanaf 10 november 2022

Start en toelatingseisen

De leergang start op 10 november 2022. Een HBO werk- en denkniveau en ervaring in de restauratiesector is gewenst.

Kosten

De opleiding kost € 3550,- en is vrijgesteld van btw.

Certificering

Je sluit de opleiding af met Post-HBO certificaat namens het GRC en de HAN.

Aanmelden

Schrijf je in via de website van de HAN.

Meer informatie

Wil je graag een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank: 0620 407 317, info@geldersrestauratiecentrum.nl

Bekijk de video voor een impressie van de LIER met reacties van eerdere deelnemers: