Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER)

Wil jij expert worden in het verduurzamen van monumenten om ons cultureel erfgoed te behouden? Meld je dan aan voor de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER). Je leert hoe je historische gebouwen energiezuiniger kunt maken. Eigenaren van monumenten en overheden hebben veel behoefte aan deze expertise. De LIER is ontwikkeld door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Is dit iets voor jou?

In deze baanbrekende leergang behandelen we de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed. Duurzaamheid en innovatie lijken soms een bedreiging voor de historische waarden van het monument. Om goede oplossingen te vinden voor deze complexe uitdagingen, is een intensieve samenwerking binnen de restauratieketen van essentieel belang. Dit vraagt
om inbreng van de nieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Het vraagt ook om de bereidheid van alle partijen om kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf. In deze leergang draag je bij aan de ontwikkeling van de praktijk van morgen.

Wat kun je verwachten?

De deelnemers werken tijdens de leergang in multidisciplinaire teams aan een verduurzamingsplan voor een actueel restauratieproject. In 2023 was dat het iconische Huis Zypendaal. Het project van 2024 maken we nog bekend.

De belangrijkste succesfactoren van deze leergang zijn:
● Begeleiding door professionals uit de praktijk die kennis en ervaring delen
● Kennisuitwisseling van de deelnemers binnen de multidisciplinaire teams
Hiermee creëren we een unieke leeromgeving in de restauratiepraktijk van een monument. De samenwerking met andere disciplines blijkt dé manier om tot de beste oplossingen te komen.

Inhoud

De LIER bestaat uit zeven bijeenkomsten. Tijdens deze leergang komt de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed aan de orde. Naast de actuele kennis van technieken, materialen en installaties is het delen van kennis en de onderlinge samenwerking tussen studenten en docenten van groot belang. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde
komen zijn:
● Visievorming over duurzaamheid en historisch erfgoed
● Historische waardebepaling en transformatieplan
● Architectonische en technische ingrepen en herbestemming
● Investeringskosten versus opbrengsten, financiering en exploitatie
● Bouwfysische ingrepen met bijbehorende consequenties
● Warmte- en ventilatie installaties, energiesystemen

Programma van 2024

De leergang bestaat uit 7 bijeenkomsten van 13.00 uur tot 21.30 uur. De laatste dag duurde tot 17.00 uur.

Bijeenkomst 1 (middag/avond) donderdag 17 oktober 2024

• Introductie en kennismaking met de deelnemers en het programma
Jos Nij Bijvank, circa 1,5 uur
• Introductie van het restauratieproject en de eigenaar/opdrachtgever
(circa 1,5 uur)
• Inleiding over actuele stand en visie m.b.t. duurzaamheid in de restauratie
Saskia Verheggen, circa 2 uur
• Samenstelling van de teams en teamopdracht
Jos Nij Bijvank en Joop van Burk, circa 2 uur

Bijeenkomst 2 (middag/avond) donderdag 7 november 2024

• Module historische waardebepaling van het monument en interventiemogelijkheden
Willard van Reenen, middag 3 uur en 45 min.
• Module creatief en innovatief samenwerken en eerste aanzet tot visievorming
Evelien Den Tandt, avond, 3 uur en 45 min.

Bijeenkomst 3 (middag/avond) donderdag 21 november 2024

• Module duurzame interventies: architectonische ingrepen en herbestemming
Vera Franken, middag 3 uur en 45 minuten
• Aan de slag met de visie op restauratie-/verduurzamingsplan en presentatie en oplevering plan/visie met uitgangspunten
Vera Franken, avond 3 uur en 45 minuten

Bijeenkomst 4 (middag/avond) donderdag 12 december 2024

• Excursie naar restauratieproject landhuis Reuversweerd te Brummen (circa 2 uur)
• Module duurzame interventies: bouwfysica, isolerende materialen en constructies
Marc Stappers, middag 1, 5 uur – pauze – avond 2 uur en 15 minuten
• Aan de slag in teams uitwerking isolatie-concept

 Bijeenkomst 5 (middag/avond) donderdag 9 januari 2025

• Module duurzame interventies: installaties, energiesystemen en bodemenergie
Dick van ‘t Slot, middag 3 uur en 45 minuten
• Module kosten, opbrengsten en financiering
René de Brouwer, avond 3 uur en 45 minuten

Bijeenkomst 6 (middag/avond) donderdag 23 januari 2025

• Consultatie externe deskundigen of docenten (n.t.b.)
• Uitwerking en voltooiing van het restauratieplan
• Voorbereiding presentatie van het restauratieplan

Bijeenkomst 7 (middag) donderdag 6 maart 2025

Let op: start 13.00 uur einde 17.00 uur
• Presentatie restauratieplan aan monumenteigenaar en toetsingscommissie
• Afsluiting en uitreiking certificaten

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij de planvorming, voorbereiding en realisatie van restauratieprojecten en historische herbestemmingsprojecten. De leergang is bij uitstek geschikt voor medewerkers van architecten- en adviesbureaus, professionele opdrachtgevers, toezichthouders, (semi)overheden, installatie- en bouwbedrijven die actief zijn in de restauratiebranche, monumentenwachten en soortgelijke organisaties.

Docenten

De docenten zijn professionals op het terrein van restaureren en herbestemmen. Ze hebben expertise op het gebied van architectuur, bouw- en installatietechniek en exploitatie. De leergang staat onder leiding van Jos Nij Bijvank. De docenten zijn o.a. Birgit Dulski (Nibé), Vera Franken (Rijksgebouwendienst), Dick van ’t Slot (DWA Installatie- en energieadvies), Evelien den Tandt (swiep.be), Marc Stappers (RCE), Willard van Reenen (Van Reenen Bouwhistorie) en René de Brouwer (Evanston Consulting).

Start en toelatingseisen

De leergang start op 17 oktober 2024. Het is nu al mogelijk je op te geven.
Voor deze leergang heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Ervaring in de restauratiesector is gewenst.

Kosten

Deze opleiding kost € 4.425,- (inclusief lesmateriaal, excursie en catering) en is vrijgesteld van btw.

Certificering

Je sluit de opleiding af met een post-hbo certificaat namens het GRC en de HAN.

Incompany

Bij voldoende belangstelling kan de opleiding op locatie plaatsvinden. In het programma zijn aanpassingen mogelijk die op het bedrijf zijn toegespitst. Het GRC en de HAN hebben beide expertise in maatwerktrajecten bij bedrijven.

Aanmelden

Schrijf je in via de website van de HAN en vul het aanmeldformulier in. Zodra het programma en de data van 2024 definitief zijn, krijg je bericht.

Meer informatie

Wil je graag een persoonlijk gesprek?
Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank: 0620 407317, info@geldersrestauratiecentrum.nl

Bekijk hier een korte video van de LIER van 2023

– Download hier het programma LIER 2024