Inspecteur Gebouwd Erfgoed MBO-4 of brancheopleiding

Werk je als monumentenwachter of inspecteur bij een bouwkundige adviesbureau? Of bij een (restauratie)bouwbedrijf, gespecialiseerde aannemer of professionele beheerder van bouwkundig erfgoed? Wil jij je specialiseren in het inspecteren van monumentale gebouwen? Schrijf je dan nu in voor de nieuwe opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed op MBO-4 niveau. Deze is ontwikkeld door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) in samenwerking met Monumentenwacht Nederland.

Is dit iets voor jou?

Met de opleiding Inspecteur Gebouw Erfgoed kun je aan de slag als gespecialiseerd inspecteur van monumentale bouwwerken. Je werkt altijd in een historische omgeving. In de introductie Monumentenzorg komen de vakken Bouwgeschiedenis en Organisatie Bouwproces aan bod. In de vaklessen oefen je met specifieke restauratievaardigheden zowel in theorie als in praktijk.

Wat kun je verwachten?

Leren kijken is de rode draad in de opleiding. Het gaat niet alleen om het herkennen van materialen, maar ook om het herkennen van schadebeelden en het bepalen van de conditie van het monument aan de hand van de normen die worden gesteld aan de gebouwde omgeving, de NEN 2767 en de URL 2005 voor gebouwinspecties.

De opleiding omvat de volgende componenten:

  • basiskennis monumentenzorg
  • basiskennis bouwkundige constructies, materialen en afwerking
  • werkwijze bij inspecteren, inschatten risico’s e.d. gebaseerd op de URL 2005
  • juiste gebruik van de uitrusting bij het inspecteren
  • basiskennis rapportage en opstellen eenvoudige rapportage van vervolginspecties.

In de opleiding leer je meer over historische bouwtechnieken, restauratie-ethiek en kwaliteitsnormen, planvorming, subsidies en vergunningen. Maar leer ook hoe je moet inspecteren en rapporteren.

Tijdens de praktijklessen is een veiligheidsuitrusting (basis veiligheidsschoenen, harnasgordel met veiligheidslijnen en speciale helm voor het werken op hoogte – bijvoorbeeld een Petzl-helm) nodig. Het NCE gaat ervan uit dat de deelnemers een eigen veiligheidsuitrusting hebben. Anders kun je er een huren bij een leverancier waar het NCE contacten mee heeft. Het NCE benadrukt dat de deelnemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de goede staat en een juist gebruik van de veiligheidsuitrusting.

Start en toelatingseisen

Voor toelating heb je een opleiding op MBO-3 niveau bouw of techniek nodig met 2 jaar werkervaring in het onderhouden en restaureren van monumenten en een brede interesse voor de instandhouding van monumenten. Starrtdatum volgt.

Kosten

Nader te bepalen, exclusief btw. Bij de prijs is de catering inbegrepen. Eventuele onvoorziene excursies worden aanvullend gefactureerd.

Diplomering

Je sluit de opleiding af met een branchediploma van het NCE.

Aanmelden

Schrijf je in via deze link op de website van het NCE.

Meer informatie

Bekijk de informatie op de website van het NCE.

Bekijk de film over het restaureren van de Eusebiuskerk in Arnhem waar inspecties worden uitgevoerd met drones. Goed leren kijken is alles!