Technicus Hout en Restauratie

In Gelderland is grote behoefte aan een moderne, brede houtrestauratie-opleiding op MBO-3 niveau. Deze nieuwe opleiding is een ‘cross-over’ tussen de opleidingen allround timmerman en allround meubelmaker. Gedegen kennis van het houtbewerkings-ambacht is de basis. Daar bovenop besteden we veel aandacht aan moderne technieken, duurzaamheid en aanvullende vaardigheden. Wil jij een houtexpert worden, die oude én moderne technieken gebruikt om houtverbindingen en -constructies in monumenten te restaureren? Dan past de opleiding Technicus Hout en Restauratie goed bij jou.

Is dit iets voor jou?

Deze opleiding is bedoeld voor jongeren die creatief met hout willen werken en willen leren hoe ze het ‘oude’ ambacht, de oude (én modernere) houtverbindingen en –constructies in monumenten, kunnen toepassen. Timmerlieden en productiemedewerkers kunnen de opleiding volgen als specialisatie, om mooie monumenten te restaureren op basis van de oude én nieuwe restauratietechnieken.

Wat kun je verwachten?

De opleiding Technicus Hout en Restauratie bereidt slimme, creatieve houtspecialisten goed voor op de toekomst van het restaureren. Vanuit de basis van traditioneel timmerwerk komen nieuwe technieken aan bod, maar ook circulair en duurzaam denken in de restauratiebouw. Als sluitstuk leer je vaardigheden als communicatie en onderhandelen. Dat is heel belangrijk in de moderne restauratiepraktijk.

Programma in het kort

  • In deze opleiding leer je het échte vakmanschap: restauratie-timmeren in theorie en praktijk.
  • Daarnaast leer je werken met diverse oude en nieuwe technieken. We besteden ook aandacht aan softskills.
  • De opleiding is praktisch gericht, maar ook de theoretische achtergrond ontbreekt niet.
  • Tijdens de opleiding zijn er stages en/of werkplekken bij diverse (Kennis en Kunde) aannemers
  • De opleiding is een maatwerktraject.

Voor Gelderse leerlingen en professionals.

De opleiding richt zich op onder-instroom uit het Voortgezet Onderwijs en zij-instroom van MBO’ers en vakmensen, die op grond van kennis en ervaring in aanmerking komen. Het is mogelijk deze opleiding als BOL of BBL te volgen. Ook meisjes/vrouwen zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden. Wij leiden op tot niveau 3 restauratie-timmerlieden, die écht weten wat moderne restauratie inhoudt. Belangstellenden uit heel Gelderland kunnen zich aanmelden.

Toelatingseisen

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: minimaal een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.
Ook is er een mogelijkheid om vanuit een zij-instroom/omscholingstraject toegelaten te worden. Hiervoor maken we een persoonlijk traject op maat.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van leeftijd en vooropleiding. Kijk op de website van het Graafschap College. Zie onder het kopje ‘aanmelding’.

Examinering

Aan het eind van de opleiding doe je een proeve van bekwaamheid. Daarnaast zijn er vakvaardigheidstoetsen en theorietoetsen gedurende de opleiding. Tijdens de opleiding bouw je een E-Portfolio op dat de basis vormt voor het eind assessment. Bij goed gevolg krijg je een MBO-3 diploma.

Aanmelding

De opleiding wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Graafschap College in Doetinchem. Meld je aan via de website: https://graafschapcollege.nl/profielen/technicus-hout-en-restauratie/

Partners

De opleiding is een samenwerking van het Gelders Restauratie Centrum, het Graafschap College, de provincie Gelderland en de Gelderse Kennis & Kunde-bedrijven. Door de samenwerking met de beste Gelderse aannemers ben je in staat de theorie direct de praktijk te brengen. Dit versterkt het leereffect.

Nadere informatie

Roy Jansen: 0636 318 123
Jan Gersen: 0610 652 396
info@geldersrestauratiecentrum.nl

Download folder

 

Ervaringsverhalen