Opname en herstel van historisch schilderwerk bij restauratie van historische gebouwen

Wil je inzicht krijgen in de manier van beoordelen en herkennen van situaties bij schade of achterstallig onderhoud aan het (buiten)schilderwerk van historische gebouwen? In deze cursus leer je een goede aanpak te maken met de juiste materialen en werkwijzen. En je leert de omvang van de werkzaamheden te beoordelen. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en schilderbedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden en wordt georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) op de erfgoedwerkplaats Reuversweerd.

Is dit iets voor jou?

In deze praktijkgerichte cursus krijg je, aan de hand van de restauratie van landgoed Reuversweerd, inzicht in de wijze waarop je een gedegen herstelplan kunt opstellen voor het historisch schilderwerk. Je krijgt een theoretische inleiding en vervolgens ga je op de bouwplaats het schilderwerk bekijken van het hoofdhuis van Reuversweerd. We doen daarbij een opname en analyse. Daarna bespreken we op welke manier, met welke materialen, en tegen welke kosten het herstel het best uitgevoerd kan worden.

Wat kun je verwachten?

Bij de restauratie van het schilderwerk van historische gebouwen komen we vaak gebreken en verwering tegen. Een standaard-aanpak van onderhoud en herstel is meestal niet toereikend. Om de situatie van het houtwerk en/of de muren goed te kunnen beoordelen is goede kennis nodig van ondergrond en gebruikte materialen. Dat leer je in deze cursus.

Aan de hand van een analyse van de bevindingen en overleg met de opdrachtgever over de wensen/eisen stel je een gedegen herstelplan op. Dit dient zowel kwalitatief als financieel haalbaar te zijn en aan de verwachtingen van de opdrachtgever te voldoen. Het opzetten en beoordelen van proefstukjes en eventueel het plan bijstellen, is hier een onderdeel van.

Docenten
Raimond te Morsche en een medewerker van RIGO-verven.

Start

16 november 2023, van 09.00 tot ca 12.15 uur

Kosten

De kosten zijn € 150,- (exclusief btw). Inclusief koffie/thee en (eenvoudige) lunch.
N.B. Na aanmelding is het tot één week van tevoren nog mogelijk af te zeggen. Daarna zijn we helaas genoodzaakt 50% van de kosten door te berekenen.

Aanmelden

Meld je aan via het interesseformulier onderaan deze pagina

Meer informatie

Wil je graag een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank: 06 2040 7317, info@jnb-palo.nl

Aanmeldingsformulier Opname en herstel van historisch schilderwerk

  • Gegevens deelnemer
  • Gegevens voor factuur