Altijd asbest in een monument! Hoe herken ik dat?

Bij het restaureren en verduurzamen van monumenten kom je vrijwel altijd asbest tegen. Tijdens de restauratiewerkzaamheden blijkt vaak dat er veel meer asbest, andere soorten asbest of op andere plaatsen asbest aanwezig is. Bij een zorgvuldige voorbereiding hoort daarom een goede asbestinventarisatie. Op basis daarvan maak je een plan voor het verwijderen van asbest en stel je een kostenplaatje op. Soms wordt door een extern bureau een inventarisatierapport gemaakt. Vaak treft je tijdens de uitvoering toch nog onvoorziene en ‘verdachte’  situaties aan. Hoe herken je die en hoe ga je daarmee om?

Is dit iets voor jou?

In deze cursus gaan we dan ook uitgebreid in op de volgende onderwerpen:

  • Wat is asbest en waar komt het vandaan.
  • Welke risico’s brengt de aanwezigheid van asbest voor o.a. je gezondheid
  • Welke soorten asbest zijn, welke zijn meer of minder gevaarlijk en wat zijn de toepassingen ervan in gebouwen.
  • Hoe zit het met asbest bij monumenten; wanneer kun je nagenoeg zeker asbest verwachten..
  • Herkenning van verschillende soorten asbest.

Wat kun je verwachten?

In deze basiscursus leer je in de restauratiepraktijk van landgoed Reuversweerd hoe je asbest signaleert, welke soorten er zijn en wat je moet doen als je onverwacht asbest tegenkomt tijdens de uitvoering. Inventarisatie, plannen en kostenplaatjes zijn onderdeel van deze cursus.

Docent

Michel Wouters

Start

Donderdag 15 juni  2023, van 09.00 tot 12.15 uur.

Kosten

De kosten zijn € 150,- (exclusief btw). Inclusief koffie/thee en (eenvoudige) lunch.
N.B. Na aanmelding is het tot één week van tevoren nog mogelijk af te zeggen. Daarna zijn we helaas genoodzaakt 50% van de kosten door te berekenen.

Aanmeldingsformulier cursus Altijd asbest in een monument! Hoe herken ik dat.

 • Gegevens deelnemer
 • Gegevens voor factuur