Cursussen

Cursus ‘Historische tuinen en parken voor vrijwilligers’

Nederland kent meer dan 500 historische buitenplaatsen. Een deel daarvan is nog in particuliere handen, andere zijn in beheer bij organisaties en stichtingen. Instandhouding en onderhoud van de tuinen en parken op deze buitenplaatsen vergt een enorme inspanning. De inzet van vrijwilligers is hierbij, naast het werk van de tuinbaas en erfgoedhoveniers, vaak onmisbaar. Historisch hovenierswerk is een ambacht waarvoor specifieke kennis en ervaring nodig is. De cursus ‘Historische tuinen en parken voor vrijwilligers’ biedt daarom de essentiële basiskennis voor iedereen die als vrijwilliger wil werken in het groene erfgoed.

Verdieping
Als cursist word je gemotiveerd om je te verdiepen in de historie van de tuin of park. Je wordt gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn, kritisch te kijken en vragen te stellen. Door kennis te maken met de verschillende onder-delen, kun je je eigen interessegebied verder ontwikkelen en je wellicht ‘specialiseren’ in bijvoorbeeld onderhoud van bloemborders, historische moestuinen of fruit.

Waardevolle bijdrage
Met deze cursus worden geen ‘volleerde vrijwilliger-hoveniers’ opgeleid, maar wel enthousiaste tuinmannen en tuinvrouwen die, ieder naar eigen vermogen, een waardevolle bijdrage leveren aan het onderhoud en de instandhouding van groen erfgoed.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die werkzaam zijn of willen worden in tuinen en parken op historische buitenplaatsen en landgoederen.

Data en tijden
De cursus bestaat uit drie bijeen-komsten. De start is gepland op dinsdag 16 april 2019, van 09.30 tot 16.30 uur. De volgende cursusdagen zijn om de 2 of 3 weken.

Programma
In de cursus worden praktijk en theorie afgewisseld. De theoretische onderdelen gaan in op tuinstijlen, plantensortiment en cultuurhistorische achtergronden en geven inzicht in de werkmethodes in het historisch groen. Hiernaast is er veel ruimte voor praktijkopdrachten in de historische tuinen waar we te gast zijn. Hierbij gaan we in op de parkstructuur zoals de paden, gazons en vijver en op de  historische beplanting en het onderhoud.

Docenten
De docenten van de cursus zijn zeer deskundig op het terrein van onderhoud, herstel en restauratie van historische tuinen en parken. Zij zijn allen werkzaam in de dagelijkse praktijk van het groene erfgoed:
Ruurd van Donkelaar
Kees Beelaerts van Blokland
Klaas de Boer

De cursus staat onder leiding van Jos Nij Bijvank

Locatie
De cursus zal plaatsvinden in verschillende historische tuinen en parken in Gelderland.

Kosten
De cursus wordt financieel ondersteund door de provincie Gelderland. Hierdoor kunnen we (vooralsnog alleen voor de 1e cursus) de deelnamekosten zeer laag houden.
De eigen bijdrage in de cursuskosten bedraagt € 75,- voor de gehele cursus, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie. 

Certificaat
Na voldoende aanwezigheid, inzet en betrokkenheid ontvangt iedere deelnemer een certificaat van het Gelders Restauratie Centrum.

Partners
Deze cursus is ontstaan door een samenwerking tussen de Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, het Gelders Restauratie Centrum en de provincie Gelderland.

Meer informatie
Download hier de flyer
Het aanmeldingsformulier staat hier