Nieuw: Leergang/cursus Herbestemmen en verduurzamen door HAN en GRC

9 apr 2024

Naast de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (hierna leergang Innovatief), bieden het Gelders Restauratie Centrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nu ook de Leergang Herbestemmen en Verduurzamen van Gebouwen (hierna leergang Herbestemmen) aan. Hoewel beide opleidingen zich (ook) bezighouden met het terugbrengen van het energieverbruik in gebouwd erfgoed, zijn er duidelijke verschillen. Zo richt de leergang Innovatief zich op de mogelijkheden binnen de monumentale restauratie, terwijl de leergang Herbestemmen ook ander karakteristiek, beeldbepalend vastgoed insluit. De één is strenger gebonden aan het behoud van historische waarden, terwijl de ander ruimere mogelijkheden tot bouwkundig ingrijpen biedt. Ook de invalshoeken van multidisciplinair teamwork of individuele casus zijn duidelijk anders. Zo vullen de beide leergangen elkaar goed aan. Welke past het beste bij jou?

De Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren
In deze opleiding behandelen we de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor monumentaal gebouwd erfgoed. Duurzaamheid en innovatie lijken soms een bedreiging voor de historische waarden van het monument. Om goede oplossingen te vinden voor deze complexe uitdagingen, is een intensieve samenwerking binnen de restauratieketen van essentieel belang. Klik hier voor meer informatie.

De Leergang Herbestemmen en Verduurzamen van Gebouwen
Hier gaat het over een bredere groep van gebouwen. Dat kunnen monumenten zijn, maar ook modern erfgoed of gezichtsbepalend vastgoed. Als je een drijvende kracht bent op dit gebied en de mogelijkheden, maar ook de moeilijkheden, in dit proces herkent, dan is deze leergang echt iets voor jou. Je begrijpt de belangen van de verschillende partijen en je kunt daarin ook sturing geven. Klik hier voor meer informatie.

Historische waarden versus gebiedsontwikkeling
Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de beide opleidingen spreken we met Evert-Jan Krouwel. Hij is de cursusleider van de leergang Herbestemmen en tevens voorzitter van de toetsingscommissie van de leergang Innovatief.  “Bij deze laatste staan de plannen van de deelnemersteams vooral in dienst van de energiebesparing in het monument, met behoud van de historische waarden. Bij de leergang Herbestemmen houden we natuurlijk ook rekening met de historische waarden en de geschiedenis van gebouw en omgeving, maar de waarde van een nieuwe bestemming voor de samenleving heeft hier meer gewicht. Er mag meer, mits goed onderbouwd, waardoor ook de belangen van bijv. een bouwbedrijf, ontwikkelaar of gemeente als gebiedsontwikkelaar meer gewicht kunnen krijgen,” zegt de gebiedsadviseur.

Teamprestatie of Individuele casus
“Een ander verschil is de teamgerichtheid versus individuele invalshoek. Bij de leergang Innovatief leer je samen te werken met andere disciplines om zo het beste plan voor het monument boven tafel te krijgen,” vertelt Krouwel. “Bij de leergang Herbestemmen is de projectcasus van de deelnemer leidend. Die verwerft daarmee een spilfunctie in het veld van herbestemmen en verduurzamen. Hij/zij werkt, onder begeleiding van de cursusleider, een restauratie-architect en een professional verduurzaming een herbestemmingsplan uit voor een zelfgekozen gebouw of gebied. En dat werkt goed. Het zal niet de eerste keer zijn dat zo’n plan daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht. Een mooi voorbeeld daarvan is ‘het chocolade-hotel’ in Maastricht van Geert Balvers.”  (zie hier en hier ook twee andere twee casussen!)

Welke past bij jou?
De leergang Herbestemmen vormt zo een mooie aanvulling op de leergang Innovatief. Je profiteert bij beide opleidingen van een groep praktijk-experts, die hun kennis en kunde met je delen, je voorzien van uitgebreide documentatie en van toetsing aan de praktijk tijdens een tweetal excursies. Beide hebben zichzelf ook ruimschoots bewezen met een hoge waardering.
Maar welke invalshoek past het beste bij jouw en jouw ambities? Kijk voor informatie, kosten en data op onze website (Herbestemmen of Innovatief) of meld je direct aan via de HAN (Herbestemmen of Innovatief).

Leergang en/of cursus?
Het is dezelfde opleiding, maar bij de HAN heet het een cursus en bij het GRC noemen we het een leergang. En hoewel dat niet logisch lijkt, hebben we er goede redenen voor. De HAN is gebonden aan de landelijk vastgestelde ‘waardering van scholingstrajecten’, waardoor zij ook deze zware, langere, post-HBO-opleidingen als cursus moeten aanduiden. Het GRC gebruikt, analoog aan de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren, liever de aanduiding ‘leergang’, om het te onderscheiden van de kortere, praktische cursussen in ons aanbod.

Terug naar overzicht