LIER 2022: Word expert in verduurzaming van monumenten

30 jun 2022

Verduurzamen van monumenten speelt een steeds grotere rol bij het behoud van cultureel erfgoed. Eigenaren van monumenten en overheden hebben veel behoefte aan experts die oude gebouwen energiezuiniger kunnen maken. Natuurlijk met behoud van de historische waarden. De Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) biedt deze specifieke kennis aan.

Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) start samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN) op donderdag 29 september 2022 een nieuwe editie van de Leergang Innovatief en
Energiebesparend Restaureren (LIER). Professionals werken in multidisciplinaire teams aan een
verduurzamingsplan voor een actueel restauratieproject. Dit jaar is dat boerderij de Oldhof op
landgoed Staverden. De boerderij staat momenteel leeg, maar de eigenaar, Geldersch Landschap en Kasteelen,
wil de boerderij weer geschikt maken voor wonen in de huidige tijd.

Programma LIER
De LIER bestaat uit zeven (tweewekelijkse) bijeenkomsten. Tijdens deze leergang komt de toepassing
van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve
oplossingen voor gebouwd erfgoed aan de orde. Naast de nieuwste kennis van technieken,
materialen en installaties, is het delen van kennis en de onderlinge samenwerking tussen studenten en docenten van groot belang.

De belangrijkste onderwerpen die in het programma aan de orde komen zijn:

  • historische waardebepaling
  • duurzame interventies, architectonische ingrepen en herbestemming
  • begroting
  • bouwfysica
  • installaties, energiesystemen en bodemenergie
  • duurzaamheid in restauratie

Meer informatie en inschrijven
De LIER is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de planvorming, voorbereiding en
realisatie/beheer van restauratieprojecten en herbestemmingsprojecten. Dus professionals die
werken bij architecten- en adviesbureaus, professionele opdrachtgevers, toezichthouders,
(semi)overheden, installatie- en bouwbedrijven die actief zijn in de restauratiebranche,
woningcorporaties en monumentenwachten en soortgelijke organisaties. Ervaring in de
restauratiesector is gewenst.

Kijk voor alle informatie op de website van het GRC. Je kunt nu inschrijven via de website van de HAN.

Wil je graag een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank, 0620 407 317.

Terug naar overzicht