Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren 2023: diploma-uitreiking op Huis Zypendaal.

23 jan 2024

Een tevreden groep deelnemers kreeg op 18 januari op Huis Zypendaal in Arnhem het certificaat uitgereikt van LIER, zoals de leergang kortweg genoemd wordt. Die richt zich specifiek op het verduurzamen van monumenten. Dat is vaak complex, vanwege dreigend verlies van historische waarden, maar levert ook veel op, omdat monumenten vaak (te)veel energie vragen. Huis Zypendaal was in 2023 het concrete object waarvoor de twee teams een verduurzamingsplan moesten maken. De opdrachtgever, Geldersch Landschap en Kasteelen, was blij met de plannen. “Dit gaat ons zeker helpen met de verduurzaming.”

LIER
De Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren, een samenwerking van het GRC en de HAN, behandelt in zeven bijeenkomsten de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed. Duurzaamheid en innovatie lijken soms een bedreiging voor de historische waarden van het monument. Om goede oplossingen te vinden voor deze complexe uitdagingen, is een intensieve samenwerking van de verschillende disciplines binnen de restauratieketen van essentieel belang. Én het vraagt om ieders inbreng van de nieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Onderwerpen die in de leergang aan de orde komen zijn onder andere historische waardebepaling, bouwfysica, isolatiematerialen, installaties en energiesystemen, maar ook voor kosten, financiering en creatief en innovatief samenwerken is ruim aandacht. In twee multidisciplinaire teams werken de deelnemers aan het eind van de leergang ieder een concreet verduurzamingsplan uit en presenteren dat aan een toetsingscommissie en de opdrachtgever.

Brede opleiding
Mathé Veenendaal, één van de deelnemers, vindt dat LIER alle belangrijke aspecten in hun verhouding goed behandelt. “Ik ben als bouwtoezichthouder bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem onder andere verantwoordelijk voor de gemeente Doesburg, waar heel veel monumenten staan. Dat was de aanleiding om me nog meer te willen verdiepen in gebouwd erfgoed. Met name de bouwfysica en de waardestelling zijn voor mijn werk belangrijk, maar alle belangrijke aspecten zijn in hun verhouding in de leergang behandeld. Daarnaast spreek ik nu meer de taal van de erfgoedadviseurs waarmee ik veel samenwerk. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de samenwerking van de drie disciplines: erfgoed, bouwkunde en installatietechniek. En dat betaalt zich uit door betere plannen. Ik zou de leergang zeker willen aanbevelen.”

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK)
Het behouden en vakkundig beheren van Gelderse natuurgebieden, landgoederen, kastelen en huizen is de kerntaak van GLK. Mede daarom verleenden zij graag hun medewerking. Marcel de Kroon, hoofd Bouwkunde van GLK en eerder ook deelnemer aan de leergang, zag de mogelijkheden. Hij is daarin niet teleurgesteld, vertelt hij. “Ik ben tevreden met de leergang, met deze groepen en met het resultaat voor ons. Wij hebben vanmiddag dan ook de teams gecomplimenteerd met de kwaliteit van de plannen. Het feit dat ze gefaseerd kunnen worden uitgevoerd is ook een pluspunt. Dit gaat ons zeker helpen met de verduurzaming van Huis Zypendaal, maar ook voor de andere Landgoederen, Kastelen en huizen in ons beheer kunnen we daar ons voordeel mee doen.”

Energiebesparing bij monumenten wordt alleen maar belangrijker. Wil je meer weten over LIER in 2024? Kijk hier voor informatie en kosten.
Direct aanmelden bij de HAN?  Dat kan hier.

Terug naar overzicht