Het Jaarverslag 2022 is uit

3 mei 2023

Het GRC-jaarverslag van 2022 is uit; een mooi moment om, aan de hand van ‘contouren’ (onze hoofdaandachtspunten), terug te blikken op een jaar waarin veel gebeurde. De belangrijkste ontwikkelingen waren het stopzetten van de Corona-beperkingen, de opening van ons nieuwe pand in Velp, de doorontwikkeling van de Kennis en Kunde-regeling, het vormgeven van inclusief onderwijs, de samenwerking met de Botterstichting Elburg en het publiceren van het nieuwe beleidsplan: ’Cultuurhistorie is mensenwerk’. Het GRC heeft er het volste vertrouwen in dat ook de nieuwe coalitie in de provincie het beleid zal voortzetten, want ‘zonder vakmensen geen monumenten’.

Hoofdpunten uit het verslag

Contour 1: Opleidingen zonder drempels
In 2022 hebben we flink ingezet op deze contour. Dat blijven we de komende jaren ook doen vanwege het nijpende tekort aan vakmensen. De opleiding SRTM, die we samen met het NCE uitvoeren, is teruggebracht van twee naar 1 jaar. De MBO-3 opleiding Technicus Hout en Restauratie (THR) heeft door een intensieve samenwerking tussen SBB, RIBO, ROC van Twente, ROC Graafschap College en het GRC een officiële status gekregen. Ook voor de professional hebben we op de restauratiewerkplaats Reuversweerd een aantal goed bezochte cursussen georganiseerd.
Voor de hoogste klassen van de basisschool zullen we de interactieve bezoeken voortzetten. Die worden heel goed gewaardeerd.

Contour 2: Ruimte voor vakmanschap
We hebben in 2022 verder gewerkt aan het Aanvalsplan Vakmanschap. Binnen de driehoek Overheid, Ondernemers en Onderwijs nemen we met veel energie de pijler onderwijs voor onze rekening. Het huidige plan loopt tot eind 2023. Voor de volgende jaren hebben we het vervolgplan, ‘Cultuurhistorie is mensenwerk’, gemaakt. Punt van zorg is het capaciteits- en kennisgebrek bij een aantal gemeenten. Ook daar proberen we, met onze cursussen, aan een oplossing bij te dragen.

Contour 3: Maatwerk en flexibiliteit
Met de MBO-3 opleiding THR en de erfgoedwerkplaats Reuversweerd scheppen we randvoorwaarden om opleidingen modulair en op locatie aan te bieden. Ook volgen we de ontwikkelingen bij Kennis en Kunde-bedrijven en spelen we in op hun vragen. We merken dat er steeds meer behoefte is aan maatwerk in cursussen. In twee jaar tijd zullen we al deze bedrijven (de algemene restauratiebedrijven) tweemaal bezoeken en met hen in gesprek gaan over het structureel opleiden of bijscholen van hun restauratiepersoneel. We hebben daarvoor een format voor een bedrijfsopleidingsplan ontwikkeld.
En ook verschillende gemeenten en particulieren hebben met uiteenlopende vragen de weg naar het GRC gevonden. Met name de toegenomen energiekosten zijn natuurlijk een groot zorgenpunt. We werken, samen met WIJ techniek Nederland, Jan Cromwijk (DUMO handboek) en IW (Installatie Werk Achterhoek Rivierenland), aan een oplossing.

Contour 4: Ruimte voor innovatie en cross-overs
Een bijzonder accent bij deze contour is het uitbreiden van het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie van het GRC en de Monumentenwacht Gelderland (MWG), zowel fysiek als digitaal.  Daarbij zijn zo’n 130 leden aangesloten; professionals die werkzaam zijn in de monumentensector in Gelderland en die innovatie en duurzaamheid willen toepassen bij monumentale gebouwen. Uitbreiding van het netwerk krijgt, na de beperkingen van de Corona-periode, weer extra aandacht. Het delen van kennis is een krachtig instrument om de hele sector verder te helpen.
Op initiatief van ERM, en met ondersteuning van RCE, is gestart met de ontwikkeling van demonstraties over verduurzaming van monumenten. Het GRC heeft daarvoor een praktische, hanteerbare en innovatieve demo-set geproduceerd.

Contour 5: Imago en beeldvorming
De vorig jaar gestarte samenwerking met een strategisch communicatieadviseur heeft geleid tot een structureel communicatie- en marketingbeleid van GRC en MWG. We gaven het GRC een nieuwe, frisse, herkenbare uitstraling met een nieuw logo, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website en nieuwe communicatie-uitingen. Een belangrijk onderdeel, en aansluitend bij het Aanvalsplan Vakmanschap, is ook een social-media-campagne om nieuwe mensen te interesseren voor een restauratieopleiding. We blijven het uitdragen; het opleiden van nieuwe vakmensen, zowel jonge mensen als ‘zij-instromers‘ is een van onze belangrijkste opdrachten. Onze communicatieboodschap is dan ook: Leer monumenten restaureren, dat is pas een mooi vak!’

Wil je het complete jaarverslag lezen? Download het hier.

Terug naar overzicht