Zesde bijeenkomst LIER: zelfwerkzaamheid voorop

23 mei 2017

Na een laatste inhoudelijke inleiding was het aan de deelnemers om te beginnen met het uitwerken van hun plannen. De volgende bijeenkomst staat namelijk de presentatie daarvan op het programma.

Gebruik van duurzame materialen in een historische omgeving

Tijdens de zesde bijeenkomst van de ‘Leergang Innovatieve en Energiebesparende Restauratie’ stond zelfwerkzaamheid voorop. De dag begon nog wel met een inleiding van Guus Degen van ORGA-Architect. Hij behandelde de toepassing van duurzame materialen in een historische omgeving. Hij gaf daarbij aan dat oude historische gebouwen in de basis al behoorlijk duurzaam zijn, omdat ze voor een heel groot gedeelte bestaan uit hout en baksteen. Vooral in de keuze van isolatiematerialen speelt duurzaamheid dan een grote rol. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld toepassing van dakbedekkingen voor platte daken en de bekleding van goten.

Uitwerken van de plannen

De deelnemers hadden hiermee alle kennismodules doorlopen. Nu was het zaak de opgedane kennis, gecombineerd met de eigen inzichten, in te zetten bij het uitwerken van het verduurzamings- en restauratieplan voor boerderij ‘t Lemkamp. De cursusdag was op de boerderij te Winterswijk, zodat de teams de boerderij nogmaals goed konden inspecteren om extra informatie te verkrijgen. Ze kregen bij de verdere uitwerking van hun plannen nog wel ondersteuning van docenten Dick van ‘t Slot en Stefanie Weser. Die waren door de teams zelf uitgenodigd om nog een aantal vragen te beantwoorden en onderwerpen in detail te belichten.

De deelnemers gaan zich nu voorbereiden op de slotbijeenkomst op 1 juni a.s. waar zij hun plannen zullen presenteren en toelichten.

Terug naar overzicht