Zesde bijeenkomst LIER: Echt aan de slag met het Keunenhuis

8 jun 2016

Toetsing en uitwerking van de plannen

De twee teams gingen vervolgens verder met de uitwerking van hun plannen. Ze werden daarin bijgestaan door René de Brouwer van Evanston Consulting. Hij ondersteunde de teams in de toetsing van de ontwikkelde oplossingen voor het Keunenhuis. Zij keken met name naar daadwerkelijke energiebesparingen, financiële investeringen en opbrengsten. Hiermee is de keuze voor een bepaalde oplossing (eventueel ten koste van enkele monumentale waarden) beter te onderbouwen.
Iedereen werkte tot het laatst toe hard door. Die enorme motivatie leidde opnieuw tot ‘overschrijding’ van de cursustijd.

Laatste bijeenkomst

De deelnemers hebben nu nog krap twee weken de tijd om hun plannen en presentaties af te ronden, om de toetsingscommissie te overtuigen. Tijdens de laatste bijeenkomst, op 24 juni, zullen de teams hun plannen presenteren en geeft de toetsingscommissie haar mening over de gepresenteerde plannen. Als alles goed gaat worden dan ook de certificaten van deze eerste leergang feestelijk uitgereikt.

Terug naar overzicht