Wijnhuisfonds en landgoederenroute; omgaan met veranderende voorwaarden en omstandigheden van restauratie van monumenten

13 nov 2017

De voorwaarden en omstandigheden waaronder gebouwd erfgoed gerestaureerd moet worden veranderen in hoog tempo onder druk van o.a. economische eisen, maatschappelijke en klimaatveranderingen. De afgelopen tijd nam de directeur van het GRC, Joop van Burk, deel aan twee werkbezoeken die dat nog eens duidelijk onderstreepten.

Wijnhuisfonds

Op uitnodiging van het Wijnhuisfonds te Zutphen nam Joop deel aan een verkenningsreis op 27 oktober. Het Wijnhuisfonds is een stichting die verwaarloosd monumentaal erfgoed in Zutphen en Warnsveld aankoopt, restaureert, verhuurt en verkoopt. Op dit moment heeft de stichting 64 monumentale panden in bezit. De in 1927 opgerichte stichting bestaat dit jaar 90 jaar en is bezig met het formuleren van een nieuwe visie op de toekomst. Thema’s als energietransitie, de (digitale) infrastructuur in binnensteden, de toename van het toerisme en economische en maatschappelijke veranderingen, maken die vernieuwing noodzakelijk. Een divers en inspirerend gezelschap bracht een bezoek aan Dordrecht en Buren om zich daar op de hoogte te laten stellen van hoe men in deze steden met dit soort thema’s omgaat. Ook hier bleek maar weer eens dat echt vakmanschap een basisvoorwaarde is voor toekomstbestendig erfgoedbeleid!

Landgoederenroute

Op uitnodiging van de provincie Gelderland nam hij op 6 november deel aan een landgoederenroute om zich te laten informeren over de kansen en bedreigingen bij de instandhouding van deze landgoederen en hoe daar met het thema duurzaamheid wordt omgesprongen. Via het landgoed Reuversweerd bij Brummen, dat nog geheel duurzaam gerestaureerd moet worden, werd een bezoek gebracht aan landgoed De Wierse te Vorden. Hier heeft de grondlegger van de monumentenzorg in Nederland, Victor De Stuers, gewoond. De route werd afgesloten op kasteel Rosendael. Deze laatste twee zijn voorbeelden van goed gerestaureerde en onderhouden landgoederen. Dat neemt niet weg dat ook hier de gevolgen van veranderende grondwaterstand en klimatologische omstandigheden zich doen gelden, zoals bijvoorbeeld korte maar hevige regenval. De huidige waterafvoer en de inrichting van het landschap zijn daar over het algemeen slecht op voorbereid, wat kan leiden tot grote schade. Het is dus belangrijk die put te dempen vóórdat het spreekwoordelijke kalf verdronken is.

Terug naar overzicht