Werkconferentie ‘Duurzaam Erfgoed’ op 5 juli 2017; deelsessie van GRC en Monumentenwacht Gelderland

18 jul 2017

Op 5 juli organiseerde de provincie Gelderland in de Eusebiuskerk te Arnhem een werkconferentie over duurzaam erfgoed. Het GRC en de Monumentenwacht verzorgden een deelsessie met interessante conclusies.

Pilotproject te Elburg

Het Gelders Restauratie Centrum verzorgde op de conferentie, samen met de Monumentenwacht Gelderland, een aantal deelsessies waarin de ervaringen met een pilotproject te Elburg centraal stonden. Via het GRC is een kennisnetwerk actief met als doel ontwikkelingen en ervaringen op het gebied van duurzaamheid in de restauratie met elkaar te delen. In dit netwerk ontstond de behoefte om belangeloos iets terug te doen voor de maatschappij. Op initiatief van de Monumentenwacht werd gekozen voor het Weduwehofje te Elburg. Uit een inspectie was namelijk gebleken dat daar koude- en tochtproblemen waren met een van de panden. Om die problemen te onderzoeken en aan te pakken werd een multidisciplinair team samengesteld, bestaande uit een architect, een aannemer, een installateur, een adviseur en een zogenoemde ‘trekker’ (projectmanager).

Conclusies uit de pilot

Uit deze pilot, en uit de deelsessies tijdens de conferentie, kwam een aantal interessante conclusies voort, waar we zeker op zullen voortbouwen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Een multidisciplinaire benadering heeft het grote voordeel, dat een probleem vanuit diverse gezichtspunten bekeken en beoordeeld wordt. Eenieder kijkt vanuit zijn eigen discipline naar een probleem. Door die invalshoeken bij elkaar te brengen en erover van gedachten te wisselen blijkt een beter advies gegeven te kunnen worden.
  • Uiteindelijk gaat het er om een monumenteigenaar ‘bewust bekwaam’ te maken. Het is van belang dat een eigenaar, die door de bomen het bos vaak niet meer kan zien, overzicht en inzicht aangereikt krijgt.
  • Het idee is daaruit ontstaan de eigenaar een zogenoemde ‘klantreis’ aan te bieden. Hij of zij kan zo afzonderlijke adviezen in een groter geheel plaatsen en beoordelen wat eerst moet gebeuren, bijvoorbeeld omdat er budgetbeperkingen zijn. Daarop kan dan later voortgebouwd worden
  • Om de eigenaar te helpen de juiste keuzes te maken en beslissingen te nemen, kan bijvoorbeeld een pool van onafhankelijke adviseurs samengesteld worden in de vorm van een multidisciplinair team. Via een ‘quick scan’ kan dat team de eigenaar de weg wijzen.
  • Opdrachtnemers (adviseurs, aannemers etc.) zouden vanzelfsprekend bereid moeten zijn samen te werken. Een waardevolle suggestie was bijvoorbeeld om volgens een ‘Gelderse Aanpak’ te gaan werken. Opdrachtnemers conformeren zich volgens deze aanpak aan een samenwerkingsproces. Dit zou wellicht zelfs als subsidievoorwaarde kunnen worden opgenomen.
Terug naar overzicht