Werkatelier ‘Gezond en fit erfgoed’ van de provincie en de TU Delft

23 sep 2016

Het GRC nam deel aan een ‘werkatelier’ van de provincie Gelderland. De Technische Universiteit in Delft was uitgenodigd om op verschillende lokaties duurzaamheidsmaatregelen te bespreken. Het werd een inspirerende dag.

Bezoek aan insprerende lokaties

Joop van Burk, directeur van het GRC, nam op maandag 19 september deel aan het werkatelier ‘Gezond en Fit Erfgoed’, van de provincie Gelderland. Medewerkers van de provincie, Monumentenwacht Gelderland, het Gelders Restauratie Centrum en andere genodigden bezochten lokaties zoals ‘stoomwasscherij De IJsselstroom’ in Zutphen, landgoed Bingerden, een woningbouwcomplex in Heveadorp en het landgoed Sevenaer.

Inbreng van TU Delft Heritage & Architecture

Op deze, stuk voor stuk prachtige, plekken in Gelderland zijn of worden duurzaamheidsmaatregelen toegepast in het kader van een  restauratie- of onderhoudsopgave. Aanleiding voor dit werkatelier was een mogelijke samenwerking met de TU Delft Heritage & Architecture op het thema duurzaamheid. Met vertegenwoordigers van de TU wisselden de deelnemers ervaringen uit, bespraken ze ontwikkelingen en verkenden ze de mogelijkheden voor samenwerking.

Interessante mogelijkheden van samenwerking

Dat was voor alle partijen niet alleen nuttig maar ook inspirerend. Voor het GRC kan de TU Delft een interessante samenwerkingspartner zijn, naast partners als ROC Graafschap College, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Nationaal Restauratie Centrum. De universiteit richt zich, zowel in haar onderwijs als het onderzoek, namelijk ook duidelijk op onderzoeksvragen uit de markt. Daarvan kan het werk van de Gelderse organisaties zeker profiteren. Als het aan het GRC ligt wordt de verkenning van de samenwerking dus vervolgd.

Terug naar overzicht