Webinar van de stichting ERM: Stormachtige ontwikkeling digitalisering in de restauratiesector

24 jul 2021

Straks werken restauratie-vaklieden echt anders dan nu, bleek tijdens het webinar van de stichting ERM op 29 juni j.l.. Digitalisering heeft nu al grote voordelen en zal zich voorlopig stormachtig ontwikkelen. Denk aan digitalisering bij (grootschalige) monitoring, gebouwonderzoek, projectvoorbereiding en zeker ook de realisatie in werkplaatsen en op de bouwlocatie.

“Digitalisering stormt de monumentenzorg binnen”, was de ronkende titel van het webinar. De impact van de digitalisering werd daarin vanuit allerlei invalshoeken bekeken:

  • Efficiency, kostenbeheersing
  • Helpen om het steeds groeiende tekort aan personeel op te vangen (‘met de CNC gaat het beter en sneller’)
  • Digitale tools spreken aan, en helpen bij het werven van jonge medewerkers
  • Goed voor arbeidsveiligheid door vervanging van gevaarlijke werkzaamheden door digitaal aangestuurde machines
  • Digitalisering biedt een opdrachtgever meer inzicht en overzicht

Een iPad met specievlekken

Dat de digitalisering in de restauratie een stormachtige ontwikkeling doormaakt, dat is zeker. Maar misschien kun je beter spreken van stormachtige ontwikkelingen, want het gaat vooralsnog om verschillende technieken en data-collectiesystemen, die nog niet probleemloos samenwerken. Het is nog niet zo dat al die onderdelen ook echt ‘naadloos’ op elkaar aansluiten in een compleet Bouw Informatie Management systeem (BIM). Zie het als de uitvinding van het wiel, de verbrandingsmotor, remmen en vering; aparte uitvindingen voordat de complete auto, zoals we die nu kennen, vorm kreeg. Maar de ontwikkelingen gaan snel en de huidige en volgende generaties restauratie-vaklieden zullen zeker veel digitaler gaan werken. Of, zoals in het verslag van het webinar te lezen was, ‘In de kruiwagen ligt ook een iPad (met specievlekken)’.

Het echte ambacht blijft

Maar, daar waren de sprekers op het webinar het over eens, aan het echte ambacht blijft altijd behoefte. En de oudere vakman, gaat die niet buiten de boot vallen? “Nee, zeker niet; er zijn juist mooie combinaties mogelijk tussen ervaring en ontwikkeling, tussen de inzichten van de ambachtsman en de innovaties door jongeren,” sluit het verslag af. (Zie, voor een van die combinaties, deze video over het vervangen van de Apostel-beelden aan de gevel van de Latijnse School in Nijmegen.) Die indeling in ‘oude vaklieden’ en ‘digitale jongeren’ is overigens ook geen harde scheidslijn. Er zijn gelukkig ook voldoende jongeren die inzien, dat het handwerk de noodzakelijke basis blijft voor de restauratie-ambachten. Een van de studenten aan de opleiding Specialist Restauratie Timmeren en Metselen bijvoorbeeld, die we eerder dit jaar spraken, wilde het liefst, “…met oude én nieuwe gereedschappen, meewerken aan de restauratie van oude gebouwen. Vaak vertelt een gebouw zelf al welke materialen, technieken en verbindingen je moet gebruiken om in haar traditie te blijven. Dan blijft de historie in leven. Dat vind ik het mooiste dat er is.”

Goed voorbereid op de digitale toekomst: Opleiding Technicus Hout & Restauratie (MBO 3)

Om de studenten voor te bereiden op de nieuwe werkelijkheid besteedt de GRC-opleiding TH&R uitgebreid aandacht aan die digitale technieken en de rol die digitalisering gaat spelen. Gedegen kennis van het houtbewerkings-ambacht blijft de basis, maar vanuit die basis komen nieuwe technieken aan bod, evenals circulair en duurzaam denken in de restauratiebouw.

Zie hier het complete verslag van het webinar: https://www.stichtingerm.nl/nieuws/digitalisering-webinar-2021

Terug naar overzicht