Vijfde bijeenkomst LIER: Financiële en energetische opbrengsten bij duurzaam restaureren.

26 mei 2016

Op dag vijf van de leergang ‘Innovatief en Energiebesparende Restaureren’ ging het met name over wat actieve en passieve isolatie en actieve interventies (installaties) nu daadwerkelijk, zowel energetisch als financieel, bijdragen aan de verduurzaming van het monument en wat dat betekent voor de toekomstige energierekening.

Rekenmodel voor verduurzaming

René de Brouwer, van Evanston Consulting, liet de cursisten ervaren wat hun oplossingen voor energiebesparing of duurzame opwekking nu daadwerkelijk zullen ‘opleveren’. Hiermee zijn keuzes, eventueel ten koste van enkele monumentale waarden, beter te maken en financieel te onderbouwen. Het werd al snel duidelijk, dat het niet moeilijk is om jezelf rijk te rekenen als je enkele variabelen te positief inschat. Voor een ‘goed en houdbaar verhaal’ naar de klant/opdrachtgever is een degelijke onderbouwing essentieel (weet wat je zegt). René liet zien en ervaren hoe je dat met behulp van een goed rekenmodel kunt doen. De software daarvoor, BENG2020 (Bijna Energie Neutrale Gebouwen in 2020), is door Evanston zelf ontwikkeld.

Financiën

De financiële kennismodule die ‘s avonds werd behandeld, was de laatste in deze leergang. Nu dienden de deelnemers in twee teams echt aan de slag te gaan met de case: de restauratie van monumentale boerderij ‘het Keunenhuis’ te Winterswijk. De centrale vraag daarbij was, ‘hoe gebruik ik al die opgedane kennis en inzichten om tot goede oplossingsscenario’s voor het Keunenhuis te komen?’. Vol enthousiasme werkten de teams aan hun eerste scenario’s. Om 22.00 uur moesten we ze toch echt vragen het Gelders Restauratie Centrum te verlaten.

Volgende bijeenkomst: het Keunenhuis

De volgende bijeenkomst vindt weer plaats op locatie, het Keunenhuis. Dan dienen de deelnemers het plan verder uit te werken en hun presentaties voor te bereiden. Uiteraard zullen de teams de komende twee weken ook al het nodige werk verrichten en zaken uitzoeken en uitwerken. De (gezonde) spanning naar het einde gaat toenemen!

Terug naar overzicht