Vijfde bijeenkomst LIER: Bezoek aan duurzaamheidsprojecten en opdoen van bouwfysische kennis.

25 apr 2017

De deelnemers van de Leergang Innovatief en Energiebeparend Restaureren bezochten op donderdag 20 april drie projecten in gemeente Rheden. Daar werden  de toegepaste duurzaamheidsmaatregelen in de gemeente behandeld. ‘s Avonds werkten zij hun kennis bij van de bouwfysica; een optimaal leef- en werkklimaat.

Bezoek aan drie objecten

We begonnen bij kasteel Middachten, waar in het woongedeelte de kap was geïsoleerd met behoud van de golvingen die in het dak aanwezig zijn. Daarna brachten we een bezoek aan de boerderij Havikerwaard, die onderdeel is van het landgoed Middachten. Daar is, met een zeer dunne en innovatie isolatie (uit de luchtvaart-industrie), het dak geïsoleerd. Het derde object was De Priesnitzhoeve, waar een zonnedak is toegepast door middel van, in de dakpannen verwerkte, zonnecellen. Twee medewerkers van de gemeente Rheden lichtten de situaties/projecten steeds kort toe. Ook vertelden zij over de pro-actieve houding van gemeente Rheden m.b.t. verduurzaming van monumenten.

Bouwfysica

Het tweede deel van deze dag/avond werd ingevuld door Marc Stappers van RCE. Hij gaf de deelnemers inzicht in bouwfysische principes en de werking en van verschillende isolatiemaatregelen. Voor een goede werking van de toegepaste maatregelen, spelen keuzes voor luchtdichtheid, dampdichtheid/damp-openheid en het ontstaan van koudebruggen een grote rol. Hij gaf de deelnemers een goed inzicht in het bouwfysisch functioneren van het monument bij de verschillende keuzes. De laatste paar uur konden die besteden aan het bouwfysisch verder uitwerken van het project. Marc fungeerde daarbij als deskundige vraagbaak en klankbord.

Volgende bijenkomst

Ook de volgende bijeenkomst zal weer op locatie zijn; voor de tweede keer bezoeken en bestuderen we boerderij ’t Lemkamp.

Terug naar overzicht