Vierde cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ geslaagd.

30 nov 2018

De cursus van het Gelders Restauratie Centrum over ons historische groen in theorie en praktijk is zeer in trek bij een brede groep van mensen, die werkzaam zijn in het groen erfgoed. Die trend, van de afgelopen vier cursussen, zien we gelukkig ook in de inschrijvingen voor de eerste cursus van 2019. En daar zijn we blij mee.

Verschillende invalshoeken, levendig en zeer actief

De deelnemers van de afgelopen, vierde, cursus kwamen uit een breed veld van overheid (gemeenten, ministerie OCW) en eigenaren/opdrachtgevers (o.a. defensie), de Monumentenwacht en hoveniersbedrijven. Hierdoor bekeken de deelnemers het behoud van de historische tuinen en parken vanuit veel verschillende invalshoeken. De toegevoegde waarde daarvan was groot, vonden ze zelf. “Je kunt ook veel van elkaar leren, ” zegt bijvoorbeeld Annelies Boon, meewerkend toezichthouder bij de gemeente Beverwijk. De actieve groep – goed doorvragend en enthousiast aan de slag met de opdrachten – maakte het een zeer levendige en dynamische cursus.

Theorie én praktijk

De deskundige docenten namen de cursisten mee in het kijken naar en het analyseren van de tuinen en parken en de historische gelaagdheid. Dat werd gevolgd door het maken van werk- en uitvoeringsplannen voor het onderhoud. Soms was een beheerplan al aanwezig, maar niet altijd. De cursusdagen werden altijd op een mooie locatie gehouden en de praktische opdrachten waren gericht op deze tuinen en parken, zoals Huis Scherpenzeel en De Overtuin te Warnsveld. We brachten ruim de helft van de tijd dan ook buiten door. Hovenier Niels van Langen vond dat, samen met de grote kennis van de docenten, een krachtige combinatie. “Ik vond het een inspirerende, leerzame en leuke cursus,” zegt Niels, die zelfs hoopt op een vervolg op nog hoger niveau. “Ik wil wel meer weten.” Bij een tweetal locaties waren de eigenaren van de tuin/park een groot deel van de cursusdag aanwezig. Hierdoor kregen zij ook suggesties voor verbeteringen, waar ze blij mee waren.

Werken op locatie ook van grote waarde

De cursus bleek voor de deelnemers een zeer leerzame periode. Met name het zien en het werken en leren in vier verschillende tuinen/parken was van grote waarde. “Ik heb er een hoop van opgestoken,” zegt Annelies Boon. Ik ben blij dat ik meegedaan heb, samen met mijn collega Jaap Kuyper. Jaap en ik zijn al de boeken ingedoken om meer te weten te komen van bijvoorbeeld Park Scheybeek, een 16de eeuwse buitenplaats in Beverwijk. Je gaat met andere ogen kijken.”
Gelukkig mogen we zeggen, dat het Gelders Restauratie Centrum er weer 13 ambassadeurs voor de cursus bij heeft en het historisch groen weer 13 bekwame professionals.

De volgende cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ start in het voorjaar van 2019. Met dank aan al onze deelnemers en hun positieve bijdragen.

Terug naar overzicht