Vierde bijeenkomst LIER: Financiële consequenties van energiebesparende keuze

10 apr 2017

Tijdens de vierde dag van de leergang ‘Innovatief en Energiebesparende Restaureren’ stond centraal wat de energetische en financiële consequenties zijn als je ingrijpt in een monument ten behoeve van energiebesparing of duurzame opwekking van energie. 

Keuzes maken en financieel onderbouwen

René de Brouwer van Evanston liet de cursisten ervaren welke elementen allemaal van invloed zijn op kosten en opbrengsten. Vervolgens keek de groep naar wat hun oplossingen uit de vorige bijeenkomst daadwerkelijk zouden opleveren voor energiebesparing of duurzame opwekking. Met die kennis zijn keuzes  (eventueel ten koste van monumentale waarden) beter te maken en financieel te onderbouwen.
Daar werd duidelijk, dat het niet moeilijk is om jezelf rijk te rekenen, als je enkele variabelen te positief berekent of inschat. Voor een ‘goed en houdbaar verhaal’ naar de klant/opdrachtgever is een degelijke onderbouwing essentieel (weet wat je zegt). René de Brouwer liet vervolgens zien hoe je dat met behulp van een goed rekenmodel kunt doen.

Installatietechniek en energiesystemen

Het tweede deel van de dag betrof de inzet van installatietechniek en energiesystemen bij de verduurzaming van monumenten. Dick van ‘t Slot van (‘verduurzamings-adviesbureau’) DWA nam de deelnemers mee in een stapsgewijze benadering die moet leiden tot goede keuzes. De vragen die je daarbij moet beantwoorden zijn o.a.:
-Hoe wordt het gebouw gebruikt (constant of ad hoc)?,
– zijn er grote verschillen per gedeelte van het gebouw?,
– moet er snel opgewarmd worden (dus een grote piekbelasting/-vraag)?,
– of is een gestage opwarming voldoende?,

Daarbij gaf hij steeds aan welke mogelijkheden ter beschikking staan, welke geschikt zijn in welke situaties en hoe die kostenefficiënt ingezet kunnen worden.

Volgende bijeenkomst

Bij de volgende bijeenkomst, op 20 april, bezoeken de deelnemers onder andere twee praktijkvoorbeelden van een innovatieve isolatiemethode en duurzame opwekking in een historische omgeving.

Terug naar overzicht