Vier nieuwe curssussen op de erfgoedwerkplaats op buitenplaats Reuversweerd

17 apr 2019

Erfgoed beschermen en verduurzamen

Monumenten zijn de ankerpunten van onze cultuur, van onze geschiedenis, van onze nationale waarden door de eeuwen heen. Ons erfgoed moet daarom behouden worden, zodat wij ons eraan kunnen blijven spiegelen. Dat gebouwde erfgoed moet niet alleen onderhouden worden en, waar nodig, gerestaureerd, maar tegenwoordig ook steeds vaker verduurzaamd. Zo komt economisch verantwoorde exploitatie binnen bereik, wat bijdraagt aan het behoud voor de toekomst. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor ambachtslieden die de restauratie en het onderhoud van die belangrijke monumenten voor hun rekening kunnen nemen. Eén van de doelstellingen van het Gelders Restauratie Centrum is ervoor te zorgen dat er voldoende jonge restauratie-vaklieden goed worden opgeleid en dat de werkende vaklieden hun kennis en kunde actueel kunnen houden en versterken.

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd; actief en praktijkgericht

Om dit op een aansprekende  en motiverende manier te kunnen doen is een ‘monument in uitvoering’ een ideaal hulpmiddel. Zo’n project kan dan ‘het gezicht’ zijn van de restauratiesector. Niets werkt motiverender en meer enthousiasmerend, dan te zien en te leren van de praktijk. De Buitenplaats Reuversweerd in Brummen is daarom hét ideale hulpmiddel. De kern van de erfgoedwerkplaats is om leerlingen, professionals en monumenten-eigenaren het restauratieproces te laten zien en ervan te laten leren. ‘Aanschouwelijk’, ‘actief’ en ‘praktijkgericht’ zijn hierbij de sleutelwoorden, omdat dat het beste werkt om zowel kennis als vaardigheden te verwerven. We hebben nu de unieke kans om vanaf het begin alle facetten van restauratie en verduurzaming van een rijksmonument te ervaren en er kennis mee op te doen.

Vier compacte cursussen op locatie; de combinatie van theorie en de direct aanschouwelijke praktijk

Professionals in de restauratiepraktijk hebben behoefte aan korte, praktijkgerichte cursussen met actuele thema’s, gekoppeld aan een restauratieproject in uitvoering. En ook het snel toenemende belang van duurzaamheid en nieuwe, digitale, technieken blijkt voor hen een grote uitdaging. Om tegemoet te komen aan de snelgroeiende behoefte aan kennis en kunde op dit  gebied, hebben we een serie korte cursussen ontwikkeld. Deelnemers zullen daarin zelf kunnen zien hoe de theorie in de praktijk kan worden toegepast. En zij zullen dat, doormiddel van opdrachten, ook zelf ervaren.

Vier nieuwe cursussen

Tot juli 2019 staan er vier nieuwe bijeenkomsten op Reuversweerd op het programma:

  1. Diagnose en aanpak van optrekkend vocht in historische gebouwen (donderdag 6 juni, hele dag)
  2. Restauratie en isolatie van een historisch dak (donderdagochtend 13 juni)
  3. Werken met het bouwhistorisch rapport (dinsdagochtend 18 juni)
  4. Materiaalkeuzes en –inkoop bij een restauratie (dinsdagochtend 25 juni)

Kenmerken van deze cursussen zijn een korte theoretische basis, praktijkgerichte informatie aan de hand van de buitenplaats en ‘hands on’ aan de slag met een opdracht. Dat maakt de cursussen, zoals een van de deelnemers het uitdrukte,  “uiterst informatief en geslaagd.” Bekijk de crusussen maar eens en schrijf je in. De kosten zijn bewust laag gehouden, zodat ook zelfstandige professionals optimaal kunnen profiteren van de geboden kennis.

Terug naar overzicht