Video evaluatie Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren van gebouwd erfgoed.

14 nov 2016

Tijdens de evaluatie van de deelnemers was de hoofdconclusie duidelijk; “Precies op het juiste moment,” dus aanpassen en vooral doorgaan. Zie daarover de video.

Positief kritische evaluatie

Uit de evaluatie bleek, dat de deelnemers positief waren over het enthousiasme en deskundigheid van docenten en begeleiders van de leergang. Inhoudelijk zat de leergang goed in elkaar, maar de volgorde van de verschillende kennismodulen kon wellicht nog wat slimmer ingericht worden. De (ruimte voor) zelfwerkzaamheid diende volgens sommigen aan het begin van de cursus ook nog wat meer gecreëerd en gestimuleerd te worden, zodat het zwaartepunt niet helemaal op het eind van de cursus komt te liggen.

Hoofdconclusie

Behalve de inhoudelijke commentaren op de stof en de volgorde van de modules, stak één conclusie van de deelnemers er met kop en schouders bovenuit. Dé toegevoegde waarde van de leergang vond men het multidisciplinaire karakter; voor de kwaliteit van de plannen, maar zeker ook voor de eigen ontwikkeling. Het werken met mensen uit andere disciplines was voor bijna allemaal een eye-opener geweest.

Multidisciplinair is de toekomst

Ruimte geven aan elkaars kennis en vaardigheden zorgde voor (veel) betere oplossingen. Die oplossingen hielden veel beter rekening met zowel de monumentale waarden en regelgeving op dat gebied als met innovatie, energiebesparing en duurzaamheid. Ook rekening houden met economische exploitatie en onderhoud werden daarbij nadrukkelijk betrokken in de plannen.

Daarom kwam deze leergang, volgens een van de deelnemers, “precies op het juiste moment”.

 

Terug naar overzicht