Update voor website Gelders Restauratie Centrum staat nu live

5 okt 2020

Wij hebben sinds eind vorige week een update van onze website ‘live’ gezet. Aan de website zijn de onderwerpen Duurzaamheid en Advies toegevoegd, onderaan de pagina is allerlei nuttige informatie toegevoegd en we hebben geprobeerd een rustiger en overzichtelijker beeld te creëren.

Historisch gegroeid

Misschien was het je al opgevallen; onze website is op een aantal punten vernieuwd en aangevuld. www.geldersrestauratiecentrum.nl was aan een update toe. De site was in de loop der jaren gegroeid en er kwam steeds meer informatie op te staan. Het beeld van de, historisch zo gegroeide, site was daardoor druk en minder overzichtelijk. Daarnaast waren het Netwerk Duurzaamheid en Innovatie  en de adviesfunctie van het GRC steeds belangrijker aan het worden. Die hadden hun eigen ruimte nodig. Ook was allerlei nuttige informatie verspreid geraakt of niet aanwezig. Kortom, het was tijd om eens na te denken over een meer overzichtelijker indeling en presentatie van alle informatie.

Rustig en overzichtelijk beeld

Vorige week is de nieuwe site live gegaan. Als je het grijze ‘Corona-blok’ op de pagina even wegdenkt  – we hopen dat dat zo snel mogelijk niet meer nodig is –  dan zien we een rustig en overzichtelijk beeld, waar wel alle informatie toegankelijk is gerangschikt. ‘Advies’ en ‘Duurzaamheid en Innovatie’ zijn aan de hoofdelementen van onze dienstverlening  – de gekleurde blokken met foto’s – toegevoegd. Die blokken zijn, zij het zonder foto, overal op de primaire site terug te vinden op dezelfde plaats, bovenaan.
Onderaan de pagina staat altijd het secundaire navigatiemenu, dat ‘Nuttige informatie’ heet. Daar vind je informatie over het GRC, de medewerkers, route en contact, (inschrijven voor) nieuwsbrieven, blogs, foto’s en meer. Van daaruit kun je altijd terug naar de hoofdsite door op het logo of de ‘Home’-knop te drukken.

Advies en Duurzaamheid toegevoegd

We zullen in onze blogs binnenkort nog extra aandacht besteden aan de nieuwe ‘producten’, die we hebben toegevoegd.
Hoewel, nieuw..? het Netwerk Duurzaamheid en Innovatie bestaat al sinds begin 2016. Door met name Marjo van Gennip is het netwerk zodanig uitgebouwd, dat het zijn eigen plaats verdiende. Daarnaast neemt het belang van innovatie en energiebesparing, ook in de restauratiebranche zo snel, toe dat er een enorme vraag naar kennis en toepassingsvoorbeelden ontstaat. Het netwerk wil niet alleen aan die vraag te voldoen, maar de ontwikkelingen zelf aanjagen.
De nieuwe advies-functie is eigenlijk een logisch gevolg van onze kennis en ervaring met opleidingsactiviteiten. Onderwijs- en arbeidsmarktpartijen, maar ook werkgevers vragen steeds vaker advies over hun behoeften en mogelijkheden in het restauratie-onderwijs. Het GRC kent de opleidingsmarkt, de behoeften, de voorwaarden en de wensen. Door onze eigen opleidingen en onze samenwerking met een groot aantal opleidingsorganisaties en leerbedrijven, hebben we een heel goed overzicht van het bestaande onderwijs en de onderwijsbehoeften van overheid, bedrijfsleven en onderwijsorganisaties zelf.

Nog niet helemaal klaar

De nieuwe website heeft natuurlijk nog wel een beetje last van kinderziekte-tjes. Die werken we in de komende tijd weg. Zo is het tweede secundaire menu, helemaal bovenaan de pagina, nog niet zoals het moet zijn, moeten we nog wat foto’s vervangen en zullen we nog informatie toevoegen. En ook is de sub-site van de Erfgoedwerkplaats nog niet helemaal klaar. Maar we blijven eraan werken. We hebben afgesproken het gebruik van de website over een paar maanden te evalueren en, zo nodig, opnieuw aan te passen.

Terug naar overzicht