Training erfgoedzorg door Samenwerkingsverband Cultuurhistorie: thema Wederopbouw

10 nov 2017

Op het GRC worden zeer regelmatig cursussen, trainingen en opleidingen georganiseerd. Eind oktober was dat bijvoorbeeld een training erfgoedzorg voor professionals.

Training erfgoedzorg

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap hebben onlangs op het Gelders Restauratie Centrum een training erfgoedzorg georganiseerd. Deze training van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie was bestemd voor medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht en Handhaving van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten uit verschillende gemeenten in Gelderland. Het doel van deze cursus was belangstelling en waardering te kweken voor erfgoed uit de wederopbouwperiode ( na WOII) en de kennis en kunde die nodig is om dit erfgoed te onderhouden en te beheren.
De theoriemiddag bestond uit vier modules:
– de bouwkunst van de wederopbouw,
– betonconstructies,
– bitumineuze dakbedekkingen,
– draagvlak en participatie.

Bouwkunst, materialen en rondleiding

Zo bleek de Delftse school (architectuur) tijdens de wederopbouw veel toegepast in agrarisch gebied, terwijl in de grote steden al snel werd overgegaan op modernere bouwwerken van bijvoorbeeld sierbeton en ramen van gewalst stalen profielen. Tegenwoordig zien veel van deze gebouwen er wat saai en grijs uit, maar oorspronkelijk waren ze veel kleuriger afgewerkt. Naast de architectuur werd ook aandacht besteed aan twee veel gebruikte materialen uit die periode, namelijk beton en bitumineuze dakbedekkingen. De locatie van het Gelders Restauratie Centrum, in de voormalige kaderschool van de vliegbasis Deelen, paste natuurlijk mooi in dit tijdvak van de 2e wereldoorlog en de daaropvolgende Koude Oorlog.
De middag werd afgesloten met een zeer aanschouwelijke rondleiding door het Provinciehuis en de binnenstad van Arnhem.

Terug naar overzicht