Start restauratie Elburger botter EB 25 en opening Hanzejaar.

18 apr 2023

De opening van het Hanzejaar in Elburg op 15 april j.l. was meteen de aanleiding voor het officiële startsein van de restauratie van de Elburger botter, de EB 25. Jan Gersen, directeur van het GRC was aanwezig, mede vanwege de samenwerking met de stichting tot behoud van de Elburger botters. Gelders gedeputeerde Peter Drenth en Elburgs burgemeester Jan Nathan Rozendaal verrichtten de opening.

Opening Hanzejaar
Op 15 april werd in Elburg het Hanzejaar geopend. In dit jaar staan negen Nederlandse Hanzesteden – de Hanze was een Noord Europees netwerk van handelaars en steden tijdens de middeleeuwen – extra in de belangstelling: Deventer, Doesburg, Zwolle, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en Elburg. Het was dus een groot feest met o.a. muziek, een valkenier, hellebaardiers, een markt en rondleidingen in de haven, waar o.a. de kamper Kogge (een ander historisch schip) te bezoeken was. Geen betere gelegenheid dus om de start van de restauratie van de historische botter EB 25 af te trappen.

Elburger botters
Ruim 100 jaar geleden voeren er nog zo’n 1400 botters op de Zuiderzee. Nu zijn daarvan nog maar enkele over. Met het afsluiten van de Zuiderzee en het verdwijnen van de zeevisserij, verdween ook een groot deel van die historische vissersvloot. De stichting tot behoud van Elburger Botters spant zich in om zoveel mogelijk van deze iconisch schepen te behouden en te restaureren. De EB 25 is één van de veertien botters die in eigendom zijn bij de stichting. Het schip uit 1895 was, nadat het in de haven was gezonken, in erbarmelijke staat. De platbodem wordt nu door leermeester Cees Leusink met zijn leerlingen op de werf zelf onder handen genomen. Die leerlingen zijn zowel stagiairs als statushouders en mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. De stichting is een erkend leerbedrijf en levert een belangrijke bijdrage aan de overdracht van kennis en kunde van de bouw en restauratie van houten vissersschepen. Dat was mede de reden voor het GRC en de stichting in november van vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

Opening door burgemeester en gedeputeerde
Het officiële startsein werd gegeven door burgemeester Jan Nathan Rozendaal en gedeputeerde Peter Drenth in aanwezigheid van de leermeester, stichtingsvoorzitter Henk Walles en onze directeur Jan Gersen. De EB 25 is op de gemeentelijke monumentenlijst gezet en de provincie Gelderland dekt de helft van de substantiële restauratiekosten. Hoewel er zowel financieel als qua werk dus nog een lange weg te gaan is, is de stichting ervan overtuigd dat het ook deze keer gaat lukken een prachtig voorbeeld van hun varend erfgoed aan volgende generaties door te geven. Gedeputeerde Drenth benadrukte nog maar eens hoe belangrijk hij opleiding, vakmanschap en samenwerking vind. En het GRC onderschrijft die overtuiging, want alleen met elkaar zijn we in staat de prachtige restauratie-ambachten door te geven aan de toekomst en te zorgen voor voldoende vaklieden om onze monumenten te onderhouden.

Wilt u de restauratie steunen?
Er is financieel nog behoorlijk wat te doen. Als u wilt bijdragen aan de restauratie, kijk dan op de website van de Botterstichting. Zij zijn er blij mee en het houdt de iconische Zuiderzeeschepen in de vaart: https://prd.botterselburg.nl/donaties/

Terug naar overzicht
De gedeputeerde, Voorzitter, Leermeester en burgemeester bij de EB 25