Serie vakfilms van NCE

26 jul 2019

Het GRC en NCE werken, met veel andere ketenpartners, samen om het tekort aan restauratie-ambachtslieden terug te brengen. Het NCE komt nu met een serie vakfilms om te laten zien wat er zo leuk is aan het restauratievak. Het GRC komt later dit jaar zelf ook met meer nieuws.

Aanvalsplan vakmanschap

Het GRC beloofde in de plannen voor 2019 dat het zich nog eens extra ging inspannen om de instroom van vakmensen in de restauratiebouw te bevorderen. Met ketenpartners als de restauratiebouwbedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid, heeft het GRC in Gelderland het initiatief genomen tot een ‘aanvalsplan vakmanschap’.
Het Nederlands Centrum Erfgoedopleidingen neemt daarin, als een belangrijke opleidingspartner, natuurlijk ook een belangrijke plaats in, o.a. met de opleiding Specialist Restauratietimmeren en –metselen. Daarin werken we nauw samen door via het Graafschap College zowel de volledige opleiding (met generieke vakken als Nederlands, Engels en rekenen) als het Branchediploma op MBO-4 niveau aan te bieden. Dat branchediploma sluit precies aan bij de eisen van de bouwbedrijven en is erkend in de hele restauratiebranche.

Restauratievak breed onder de aandacht brengen

Het NCE wil meer (en vooral jonge) mensen in aanraking brengen met erfgoed. Er lopen al veel (soms kleinschalige) succesvolle initiatieven, die navolging verdienen. Denk bijvoorbeeld aan de klassendagen en juniorgidsen van Open Monumentendag, demonstraties van restauratieambachten op basis- en middelbare scholen, die naar restauratiebedrijven toegaan. Daarnaast heeft het NCE ook zelf veel ideeën om het restauratievak breed onder de aandacht te brengen. Het GRC steunt ze daar van harte in en ontwikkelt ook, in Gelders verband, allerlei initiatieven, zoals een mobiele erfgoedexpositie, de erfgoedwerkplaats en een aantal video’s. Daarover hoort u na de zomer veel meer.

NCE-serie video’s

Het NCE heeft een serie vakfilms gemaakt die meer vertellen over het restauratievak en wat er leuk aan is. Het wordt een serie van 14 in het kader van het programma Erfgoed op school, die zijn bedoeld voor zowel basisschoolleerlingen als voor het voortgezet onderwijs. In onderstaande aflevering kijken we mee met restauratiemetselaar Roy bovenop de Sint-Lievensmonstertoren in Zierikzee. Roy is bezig met het herstel van de natuurstenen bekleding van het uit 1454 stammende bouwwerk.

Terug naar overzicht