Samenwerking met Nationaal Restauratie Centrum – 14 december 2015

14 dec 2015

In een eerdere nieuwsbrief schreven we over de samenwerking van het Gelders Restauratie Centrum en haar nationale collega, het Nationaal Restauratie centrum. Dat heeft nu concreet gestalte gekregen in de nieuwe gezamenlijke brochure 2016 (zie hier het cursusaanbod).

Het GRC vindt het een goede zaak, dat naast de eigen cursussen, ook een aantal NRC-cursussen in Arnhem gegeven gaat worden. Op deze manier kunnen we het cursusaanbod spreiden en hoeven geïnteresseerden uit het oosten van het land niet helemaal naar Amsterdam te reizen. Het jaar 2016 gebruiken we om ervaring op te doen. We verwachten vanaf 2017 nog intensiever samen te werken. Nu de economie weer wat lijkt aan te trekken, is het cruciaal om samen te werken en kennis te delen!

Terug naar overzicht