Samenwerking met de Duitse Handelskamer, belangrijk voor de Nederlandse restauratie-branche

3 mei 2018

Op 19 april jongstleden nam het Gelders Restauratie Centrum (GRC) deel aan een bijeenkomst in de Stevenskerk te Nijmegen, georganiseerd door de Duitse Handelskamer. Doel was om de Nederlandse en Duitse restauratiebranche met elkaar in contact te brengen. Zeker in deze tijd, van een groeiend tekort aan vakmensen, is dat belangrijk.

Beleid in Nederland en Duitsland

Het waren voornamelijk restauratieaannemers, architecten en onderwijsvertegenwoordigers, die waren komen kijken naar de mogelijkheden. Medewerkers van de provincie Gelderland informeerden de aanwezigen over het beleid waar het gaat om behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Ernst van der Grijp van de Monumentenwacht Gelderland lichtte de Kennis-en-Kunde- regeling ‘Gelderse Voet’ toe en Joop van Burk van het GRC schetste een beeld van de onderwijssituatie in de restauratiesector in Nederland.
De Duitse afvaardiging lichtte toe hoe een en ander in Duitsland werkt. Van die kant namen onder andere metaal-, natuursteen, schilder-, installatie en timmerbedrijven deel. Ook waren vertegenwoordigers van de Duitse ‘Handwerkkamers’  aanwezig. Die zijn te vergelijken met Kamers van Koophandel specifiek voor ambachten. In Duitsland is lidmaatschap daarvan verplicht voor ambachtslieden.

Grensoverschrijdende samenwerking is belangrijk

Het uiteindelijke doel is het bevorderen en organiseren  van grensoverschrijdende samenwerking. Dat is belangrijk voor de restauratie-branche in een tijd waarin we met een groeiend tekort aan vakmensen kampen. De kennis en vaardigheden die vlak over de grens voor handen is kunnen we in Nederland goed gebruiken. Naast het behoud en stimulering van de groei van het aantal restauratie-vaklieden in Nederland, waar het GRC zich al sinds haar oprichting hard voor maakt, is grensoverschrijdende samenwerking dus zeer nuttig en noodzakelijk.

Zeker verder verkennen.

Deze bijeenkomst was een eerste stap om dat doel op termijn te realiseren. Het GRC, de provincie Gelderland en de Monumentenwacht Gelderland vinden het zeer belangrijk om daarover door te denken en te doen.

Terug naar overzicht