Samenwerking GRC en Arnhem School of Heritage – 9 maart 2015

9 mrt 2015

Op 26 februari vond een bijeenkomst bij de Eusebiuskerk in Arnhem plaats. Doel was met vertegenwoordigers van overheden, onderwijs en bedrijfsleven van gedachten te wisselen over de Arnhem School of Heritage.

Promotieplatform voor het restauratie-ambacht

De Arnhem School  of Heritage is geen echte school of opleiding, maar een platform om het restauratie-ambacht onder de aandacht te brengen en te promoten. En dat is hard nodig, omdat er een groot tekort aan vakmensen dreigt te ontstaan. Het is o.a. de bedoeling om het restauratiewerk aan de Eusebius (steenhouwen in natuursteen) in de etalage te zetten, schoolexcursies te organiseren, leerling-bouwplaatsen en stageplekken te creëren en congressen en themabijeenkomsten te organiseren.

Eusebius

De Eusebiuskerk is de grootste en voornaamste kerk van Arnhem. De bouw werd in 1450 begonnen en duurde meer dan een eeuw. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij grotendeels verwoest tijdens de slag om Arnhem. Na de ‘herbouw’ ontstonden in 2009 grote problemen met de tufstenen bekleding van de toren. De restauratie van het bovenste deel van de toren begon feitelijk al in 2011. Bij het tweede deel wordt de gevelbekleding voor een belangrijk deel vervangen door nieuwe natuursteen. Het is de bedoeling dat de restauratie in 2019 is afgerond, als de Slag om Arnhem precies 75 jaar geleden is.

Nauwe samenwerking

Het GRC werkt al nauw samen met de initiatiefnemers en heeft een leerling-metselaar aangeleverd voor een zogenoemde ‘leerwerkplek’. Ook zal het GRC deelnemen aan een werkgroep om de samenwerking nader in te vullen, bijv. door gezamenlijk een natuursteenopleiding in Gelderland op te zetten.

Het is duidelijk dat het GRC en de Arnhem School of Heritage nauw gaan samenwerken en elkaar kunnen versterken!

Terug naar overzicht