Routekaart Verduurzaming Monumenten is steun in de rug voor de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren, die op 29 oktober begint.

2 okt 2020

De Routekaart Monumenten, die sinds 24 september online staat, is een steun in de rug voor iedereen die zich bezighoudt met het verduurzamen van monumenten en geeft een goed kader voor toekomstig beleid. Verduurzaming zal in steeds meer projecten gaan spelen en bij steeds meer professionals in het erfgoedveld op hun pad komen. Dat vraagt om interdisciplinaire samenwerking. De leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER), die op 29 oktober begint, heeft hiermee veel ervaring. Je kunt je hiervoor nog inschrijven, want er zijn nog plaatsen vrij.

Routekaart Verduurzaming Monumenten

“De routekaart is heel goed om duurzaamheid een vaste plaats te geven in de dagelijkse praktijk van erfgoed professionals,” zegt Vera Franken (ӿ), docent van de post-HBO Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) die het GRC en de Hogeschool Arnhem Nijmegen al vijf jaar samen organiseren.
Sinds 24 september staat de Routekaart Verduurzaming Monumenten online.  Grote en kleinere partijen in de monumentensector hebben zich verenigd achter die Routekaart omdat zij vinden, dat ook monumenten verduurzaamd kunnen en moeten worden; voor het klimaat en om monumenten op verantwoorde wijze door te kunnen geven aan toekomstige generaties. De partijen achter de routekaart willen een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 realiseren, maar ook zorgen voor het behoud van de monumentale waarde van de gebouwen en het in gebruik houden van monumenten. Duurzaamheid krijgt dus een prominentere plaats in de restauratiepraktijk. De RCE nam daarop al een voorschot door het adviesbeleid zonnepanelen te versoepelen.

Bouwketen raakt steeds meer verweven

Bij de omgang met monumenten zijn heel veel verschillende partijen betrokken, van eigenaren, architecten, adviseurs, aannemers, installatiebedrijven en monumentenwachters tot de RCE en de vergunningverleners. Al die partijen moeten samenwerken, zowel op het niveau van de Routekaart als bij de concrete aanpak van individuele monumenten. Verduurzaming kun je niet anders dan integraal oppakken; samen in plaats van ieder vanuit zijn eigen specialisme. “Dat zie je in de praktijk gelukkig ook steeds meer gebeuren. De bouwketen raakt steeds meer verweven, wat ook essentieel is om innovatieve oplossingen in waardevolle gebouwen mogelijk te maken,” volgens Franken. “Samen zoeken naar de beste oplossing, in plaats van je eigen oplossing.”

Vroeg in het proces naar elkaar luisteren

“In mijn praktijk als restauratie-architect zat ik het liefst vroeg in het project met zowel vergunningsverleners als aannemers aan tafel. Opdrachtgevers en adviseurs kunnen soms, onterecht, bang zijn om bijvoorbeeld vergunningverleners of uitvoerende partijen bij het proces te betrekken, maar ik heb er eigenlijk alleen maar positieve ervaringen mee, ” zegt Franken. De praktijk wijst uit dat het vaak beter én sneller gaat omdat men meer genegen is om mee te denken met de andere partijen. En dat geldt voor alle betrokken disciplines: ieders inbreng is van belang. “Daarom zorgen we er in de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren ook voor, dat je gedwongen wordt naar elkaars oplossingen te luisteren. Zo ontstaat er begrip voor de verschillende rollen in de keten van advies-plan-uitvoering en meerwaarde voor de eigenaar, het monument én het klimaat.”

Er zijn voor LIER nog een paar plaatsen vrij :

Meer weten over de leergang? https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/opleiding/leergang-innovatief-en-energiebesparend-restaureren-van-gebouwd-erfgoed

Direct inschrijven? https://www.han.nl/opleidingen/cursus/leergang-innovatief-energiebesparend-restaureren/

De link naar de Routekaart: http://www.duurzaamerfgoed.nl/

Het adviesbeleid zonnepanelen: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2020/06/25/rce-versoepelt-adviesbeleid-zonnepanelen

(ӿ) Vera Franken is docent van de leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren van het Gelders Restauratie Centrum en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Zij werkte bijna elf jaar als restauratie-architect bij TAK architecten in Delft en werkt sinds juli van dit jaar als Expert Duurzaamheid Monumentaal Vastgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Terug naar overzicht