Ronde-tafelbijeenkomst op 13 november; het GRC informeert Statenleden

15 nov 2019

Tijdens de bijeenkomst op het Provinciehuis van 13 november kreeg het GRC de kans te reageren op de notitie ‘provinciale aanpak monumentaal erfgoed’ van Gedeputeerde Staten. Het werd een interessante bijeenkomst, met ruimte voor informatie en de presentatie van onze plannen.

Tafel ‘Vakmanschap en Innovatie’

In het kader van de door Gedeputeerde Staten van Gelderland opgestelde notitie provinciale aanpak monumentaal erfgoed’ wilde Provinciale Staten zich laten informeren door diverse betrokken erfgoedinstanties. De statenleden wilden weten hoe ‘het veld’ tegen een aantal gedachten en voorstellen in de notitie aankeek. Daartoe was een ronde-tafelbijeenkomst georganiseerd. Het GRC was uitgenodigd om deel te nemen aan de tafel ‘Vakmanschap en Innovatie’, samen met de Monumentenwacht Gelderland, de TU Delft, het Nationaal Restauratie Fonds en stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed. De andere tafels hadden als thema’s Religieus erfgoed en Collectie en/of gebiedsaanpak.

Aanvalsplan vakmanschap

Joop van Burk, directeur van het GRC, had in zijn schriftelijke inbreng, naast het benadrukken van steun voor het provinciale beleid, vooral ook aandacht gevraagd voor een belangrijk onderdeel van het werk van het GRC; het aanvalsplan vakmanschap. Het GRC heeft het initiatief genomen tot dat aanvalsplan waarin onderwijs, overheid en ondernemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de ontstane belemmeringen en problemen. In dat kader pleitte het GRC er voor om in het nieuwe beleid van de provincie aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Reserveer 1% van het restauratiesubsidie voor onderwijsdoeleinden en verplicht de werkgevers om ook 1% van de aanneemsom af te dragen. Wijs dit geld toe aan het GRC. Voordeel: het slecht de financiële drempel om restauratieonderwijs te volgen en zo kunnen we stagebeleid en meester-gezelconstructies nieuw leven inblazen.
  • Spreidt de subsidiegelden over een langere termijn. Hiervan wordt al melding gemaakt in de notitie. Het GRC steunt dit van harte. Dit is van belang voor de continuïteit van de werkvoorraad van het bedrijfsleven en vlakt pieken en dalen af.
  • Het GRC investeert flink in een nieuwe opleiding om het gat tussen de reguliere timmer/ meubelopleiding en een MBO 4 opleiding tot restauratiespecialist te overbruggen. Het waarborgen van continuïteit voor het GRC als erfgoedalliantiepartner is daarbij van groot belang. Ook dit wordt in de notitie aangestipt en verdient steun.

Pitches

In drie sessies werden de Statenleden eerst in ‘pitches’ geïnformeerd over wat het GRC aan opleidingen aanbiedt en op welke locaties. Daarna was er ruimte voor vragen van Statenleden, die beantwoord werden door de erfgoedorganisaties. Dat leverde interessante informatie op. Het GRC heeft o.a. naar aanleiding van een vraag van een Statenlid aangegeven in gesprek te willen over een mogelijke inzet en opleiding voor statushouders.

Terug naar overzicht