Red de restauratietimmerman, -schilder en -metselaar; conclusies uit een onderzoek onder Kennis- en Kundebedrijven en een uitnodiging aan ketenpartners

9 jan 2018

Wordt de restauratiespecialist zelf een monument? Hebben we in de komende jaren nog wel voldoende gekwalificeerde handen aan het monument? In de eindejaarsnieuwsbrief van 2017 schreven we over een onderzoek onder Kennis- en kundebedrijven. De belangrijkste informatie daaruit delen we nu op onze website. Want we hebben goede vakmensen heel hard nodig. Daarom nodigen we onze ketenpartners graag uit voor een gezamelijk aanvalsplan.

Het kapitaal zit in de mensen

In de techniek, en zeker ook in de restauratiebouw, wordt het steeds lastiger om (geschoolde) vakmensen te vinden. Er verdwijnt veel vakmanschap doordat restauratiespecialisten de restauratiebouw verlaten. Daarnaast is de instroom van vaklieden veel te mager. Een verschraling van kennis en kunde en grote tekorten aan vakmensen doen de continuïteit van de restauratiesector geen goed. Want volgens ons staat het bedrijfskapitaal van een restauratiebedrijf toch echt op de steiger; het zijn de mensen die het moeten doen.

Onderzoek onder Kennis- en Kundebedrijven

Net als onze ketenpartners, de restauratie-aannemers (Kennis- en Kundebedrijven), architecten, opleidingsinstellingen en brancheorganisaties etc., maakt het GRC zich al een tijd lang zorgen om de ontwikkeling van het vakmanschap, kennis en kunde in de restauratiesector. Dat was reden voor het GRC om goed onderzoek te doen naar wat wij, met en voor onze ketenpartners, aan deze ontwrichtende situatie zouden kunnen doen. Daarom heeft het GRC, in de periode van augustus tot en met oktober 2017, onder de Kennis- en Kundebedrijven een onderzoek laten uitvoeren om bijvoorbeeld zicht te krijgen op ‘een goed doordacht en toekomstbestendig onderwijsaanbod’. Het GRC is de mensen dankbaar die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Wij hebben hierdoor een schat aan goede informatie gekregen.

Uitkomsten

Enige opvallende uitkomsten, die de ernst van deze Gelderse situatie nog eens bevestigen, zijn:

  • Ongeveer 83% van de respondenten geeft aan dat het op dit moment zeer moeilijk is om aan vakmensen te komen.
  • 65% geeft aan niet over voldoende vakmensen te beschikken.
  • 91% geeft aan goede (24%) of voldoende (67%) vooruitzichten te hebben qua omzet.
  • Slechts 11% van de vakmensen ‘op de steiger’ is 35 jaar of jonger.
  • Ruim één kwart van de vakmensen op de steiger is ouder dan 55 jaar en 36% is in de leeftijdscategorie 45-55 jaar.
  • De Kennis- en Kundebedrijven hebben, naast de voortzetting van een vorm van de niveau-3 opleiding, een sterke behoefte aan maatwerk- en ‘in company’-cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en andere nieuwe onderwerpen.

Uitnodiging aan ketenpartners

Het zal duidelijk zijn, dat wij alleen samen met de ketenpartners, liefst via een sectorbreed en uitdagend aanvalsplan de (aankomend) restauratiespecialist nog kunnen redden.
Daarom nodigen wij u begin volgend jaar uit om uitgebreid kennis te nemen van de resultaten van dit onderzoek. Dan kunnen we ook met elkaar overleggen of, en zo ja, hoe we in gezamenlijkheid zo’n aanvalsplan ’red de restauratiespecialist’ moeten vormgeven.

Terug naar overzicht