Provinciale Staten stellen beleidsplan 2017 – 2020 vast; GRC financieel verankerd in het beleid

7 jul 2016

Financiële verankering

Provinciale Staten van Gelderland hebben het nieuwe beleidsplan ‘Cultuur en erfgoed 2017 – 2020’ goedgekeurd. Het Gelders Restauratie Centrum heeft daarmee een stevige financiële verankering gekregen voor de komende vier jaar. “Dankzij die budgetsubsidie hebben we de kans aan een aantal ambities te werken” zegt directeur Joop van Burk. “Daar zijn we heel blij mee, want we zijn echt ambitieus. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn het borgen en delen van kennis en kunde, het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsvormen en het verbinden van innovatieve ontwikkelingen met het traditionele vakwerk.”

Nieuwe doelgroepen en experimenteer-omgeving

Naast de bekende opleidingen en cursussen wil het GRC zich, samen met de Monumentenwacht, richten op nieuwe doelgroepen, zoals de zelfstandigen in de bouw, vrijwilligers, architecten en adviseurs. Het GRC wil in Gelderland ook graag een experimenteeromgeving creëren waar (werkloze) vaklieden worden gekoppeld aan mensen die het restauratievak willen leren (meester-gezel-constructie), waar het oude vakwerk gecombineerd wordt met innovaties en waar een soort flexpool voor de bouw tot stand wordt gebracht.

Gelders Innovatie Gilde

Op het thema duurzaamheid in de restauratie wil het GRC het delen van kennis en kunde bevorderen en kennis toegankelijk maken voor professionals en eigenaren van erfgoed. Op termijn wil het GRC, samen met de Monumentenwacht, werken aan een ‘Gelders Innovatie Gilde’ om vanuit de kwaliteitsgedachte geleidelijk toe te groeien naar een “open source-bron” waar consumenten en producenten kennis kunnen nemen van de juiste informatie om kwaliteitskeuzes te kunnen maken.
Een nieuwe, gezamenlijke, huisvesting van GRC en Monumentenwacht biedt straks ook kansen om meer aan educatie te doen en het publieksbereik te vergroten door tentoonstellingen, lezingen en themabijeenkomsten te organiseren.

Terug naar overzicht