Proeftuin Zutphen ; samenwerking tussen TU Delft en Gelderland om tot duurzaam erfgoed te komen.

24 mrt 2017

Samenwerking tussen TU en provincie

De TU Delft gaat de provincie Gelderland helpen om tot een duurzame bestendiging van erfgoed te komen. Op woensdag 22 maart was het GRC bij een bijeenkomst om een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit en de provincie concreter vorm en inhoud te geven. Daarbij gaat het om thema’s als:
– Duurzaamheid,
– financieel gezond perspectief,
– functioneel gebruik,
– het borgen van kennis op lange termijn.

Bezoek aan Zutphen

Ook het GRC en de Monumentenwacht Gelderland gaan hieraan een actieve bijdrage leveren.
Op 22 maart hebben we, om dat concreet te maken, een bezoek gebracht aan het stadsdeel Nieuwstad van de gemeente Zutphen. Tijdens een rondgang door het stadsdeel en gesprekken met belanghebbenden, onder wie de wethouder van Cultuur en Erfgoed, werden de mogelijkheden verkend om hier een ‘proeftuin’ te starten.

‘Nieuwe stad’ uit de 13e eeuw

Nieuwstad is, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, een heel oud deel van Zutphen. Rond 1250 stichtte de graaf van Zutphen een nieuwe stad ten noorden van de rivier de Berkel, daar waar die in de IJssel vloeit. In de 13e en 14e eeuw werden de oude en de nieuwe stad geheel ommuurd. Vanaf de 13e eeuw waren er nauwe contacten met het Duitse Hanze-netwerk. Het stadsdeel herbergt dus veel waardevol erfgoed. (meer info)

Grondige analyse en leerwerplekken

De ‘proeftuin’ bleek tijdens het bezoek een zeer geschikte plek. De bijeenkomst heeft committment van alle betrokkenen opgeleverd. De voorlopige ideeën gaan uit van een grondige analyse van dit stadsdeel en leerwerkplekken in een vernieuwende onderwijssetting. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Terug naar overzicht