Positieve evaluatie van cursus Historische Tuinen en Parken in Theorie en Praktijk in 2017; twee nieuwe data in 2018

19 dec 2017

De titel van de cursus is wellicht wat lang, maar zegt wel precies wat het om gaat; het kennen en herkennen van de meest gangbare historische tuinstijlen, het waarderen van de aanleg (of onderdelen daarvan) en de vraag hoe ermee om te gaan in de praktijk. In 2016 en 2017 zijn twee cursussen gehouden en die bleken aan een grote behoefte te voldoen; zodanig zelfs dat er voor 2017 al een wachtlijst was. De evaluatie was zeer positief; voldoende reden om voor 2018 weer twee nieuwe cursussen aan te kondigen.

Inhoud en locaties

Bij deze cursus blijkt, dat de mix van theorie en praktijk en de inzet van erkende experts het beste resultaat opleveren. De theoretische inhoud concentreert zich op historische tuinstijlen als Renaissance en Classicisme, op kennis van de planten en hun historie en op (beheers)instrumenten zoals veldanalyse, waardestelling, toekomstplannen en het gebruik van de restauratieladder. Om de cursus zo aanschouwelijk mogelijk te maken is er zoveel mogelijk gekozen voor historische locaties als Huis Bergh, Landgoed Scherpenzeel, de Overtuin en Landgoed Schouwenburg.

Kruisbestuiving

Zonder (kruis)bestuiving kan een tuin niet, en ook de wisselwerking tussen de deelnemers onderling en met de docenten droegen in 2017 bij aan het succes van de cursus.  Deelnemers uit hoveniersbedrijven, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en tuinbazen leerden ook veel van elkaar. In de evaluatie kwam dat als een sterk punt naar voren.

Data in 2018

Wegens de positieve evaluatie heeft het GRC besloten in 2018 de cursus ‘Historische Tuinen en Parken in Theorie en Praktijk’ tweemaal te organiseren.
De voorjaarscursus begint op 7 maart en de najaarscursus op 12 september.
Voor nadere informatie en aanmelding ga naar de website.

Terug naar overzicht