Noodkreet tijdens Rondetafelgesprek in Kasteel Doorwerth

24 dec 2015

“Binnen enkele jaren is er een gebrek aan restauratievakmensen.” Actie is nu nodig. Aanleiding Rondetafelgesprek

Tijdens het Provinciale symposium ‘Gelderland werk(t) aan de winkel’, op 16 juni 2014, heeft Joop van Burk namens het Gelders Restauratie Centrum een paradoxale situatie geschetst; enerzijds is er aandacht en geld voor cultureel erfgoed, anderzijds komt het restauratievakmanschap –  in het bijzonder het opleiden van jonge vakmensen – danig in het gedrang.
Die analyse was aanleiding voor een gesprek tussen de belangrijkste partijen. Op 27 november waren daarom vertegenwoordigers van overheden, opleiders en bedrijfsleven in het Kasteel Doorwerth om een oplossing te bespreken.

Gespreksinhoud

Na een inleiding door Joop van Burk, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Moderator Guido Wallagh, partner bij multidisciplinair architectuurbureau Inbo, leidde een aantal thema’s in waarop men kon reageren. De thema’s kwamen grofweg neer op de kansen en bedreigingen voor de restauratiemarkt. Voorbeelden van bedreigingen betreffen, naast gebrek aan werk en budgetten, vooral (te) weinig aandacht voor kwaliteit en vakmanschap. De belangrijkste kansen zagen de deelnemers in samenwerking en een hogere prioriteit, ook door overheden die de wettelijke kaders stellen, voor kwaliteit in de restauratiepraktijk in plaats van de focus alleen te leggen op budget en deadlines.

Urgentie en actie

Zoals de sector er nu voor staat, zagen veel deelnemers binnen enkele jaren al een gebrek ontstaan aan goede vaklieden. Kaderstellende en stimulerende overheden, certificering op kennis en vaardigheden en het koppelen van aannemers aan leerwerkplekken noemden deelnemers als een paar van de mogelijke oplossingen voor een probleem dat zeer binnenkort al nijpend zal worden. Het was iedereen duidelijk dat er snel gezamenlijk vervolg gegeven moet worden aan deze productieve discussie. Het Gelders Restauratie Centrum pakt die opdracht graag op. Binnenkort hoort u hierover meer.

Terug naar overzicht