Nieuwjaarwens voor 2023 van Jan Gersen, directeur van het Gelders Restauratie Centrum

28 dec 2022

Zoals gebruikelijk blikken we in de laatste donkere decemberdagen terug op het afgelopen jaar en spreken we wensen uit voor het komende jaar.

Het Gelders Restauratie Centrum kan terugzien op een succesvol 2022. De verhuizing naar het nieuwe pand aan de Florijnweg 3 in Velp is ons goed bevallen. We hebben nu de beschikking over een volwaardig onderkomen met een goed geoutilleerde werkplaats en verschillende les- en cursusruimtes. Het blijkt dat een eigen locatie van groot belang is om invulling te kunnen geven aan onze doelstellingen. We zijn nu nog beter in staat om maatwerkopleidingen en -cursussen te geven, bijeenkomsten te organiseren en in het algemeen een plek te zijn waar erfgoedpartners elkaar vinden ten behoeve van het behoud van het Gelders erfgoed.

Nadat in maart de laatste Corona-restricties werden opgeheven, draaiden de activiteiten weer op volle toeren.
Op 1 juni werd ons pand officieel geopend door Gelders gedeputeerde Peter Kerris. Het was een prachtige dag waar velen (werkgevers, onderwijs, overheden en diverse partners) aanwezig waren. Uit de toespraken bleek, dat de noodzaak tot opleiden van groot belang is voor het behoud van het restauratievakmanschap en dus het behoud van de vele monumenten. Met de opening van ons nieuwe pand heeft het organiserend vermogen van het Gelders Restauratie Centrum een grote stap voorwaarts kunnen maken.

Binnen de Gelderse Erfgoed Alliantie (Monumenten Wacht Gelderland, Gelders Genootschap, Geldersch Landschap & Kasteelen,  Gelderse Kerken en GRC) hebben we de samenwerking geïntensiveerd. In november konden we ook een samenwerkingsovereenkomst tekenen met de Elburger Botterstichting, alles met het doel om vakmanschap en kwaliteit van uitvoering behouden.

Al met al was 2022 dus een prima jaar en we hopen dat het een opmaat was voor alles wat in 2023 gaat komen, want er staan ook voor het nieuwe jaar weer voldoende plannen op stapel. Zo starten we bijvoorbeeld, samen met ‘WIJ Techniek Nederland’ en monumenteneigenaren, een project om de kennis bij de installatiebedrijven te verbeteren met betrekking tot verduurzaming van monumenten. Dat is zo’n beetje het ‘hotste issue’ van de nabije toekomst.

In maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. De provincie Gelderland heeft de afgelopen jaren aangetoond het belang van het Gelders erfgoed hoog in het vaandel te dragen. Dankzij hun ondersteuning zijn we nu als Gelders Restauratie Centrum in een positie, waarin we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het Gelders erfgoed. We hebben het volste vertrouwen dat de nieuwe coalitie dit beleid ook voor de komend vier jaar zal voortzetten, want zoals we blijven zeggen: ‘Zonder vakmensen geen monumenten!’

Tot slot rest mij alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het Gelders Restauratie Centrum te bedanken voor hun inzet en iedereen een gelukkig en vooral gezond 2023 te wensen.

Jan Gersen

Terug naar overzicht