Nieuwe serie artikelen over digitalisering in de restauratie

28 jan 2020

De restauratie-ambachten zijn allang niet meer ouderwets en stoffig. De ontwikkelingen gaan ook in onze sector razendsnel. En hoewel een gedegen kennis van het oude ambacht nog steeds de basis vormt, spelen moderne technieken een snel groeiende rol. Die technieken zijn het onderwerp van een reeks blogs/artikelen die we de komende tijd zullen publiceren. De toekomst van monumenten is namelijk allang begonnen.  

Ieder zijn vak

Het Gelders Restauratie Centrum is met de campagne ‘Ieder zijn vak’  op zoek naar de nieuwe restauratiespecialist. Wij doen dat omdat we geloven in het toekomstbestendig maken van monumenten om de kwaliteit van de Gelderse cultuur, identiteit en leefomgeving te verbeteren. Om de Gelderse monumenten te behouden en in goede staat door te geven aan volgende generaties zijn veel nieuwe specialisten nodig die hun vak écht meester zijn. Daarbij is het steeds belangrijker dat ze opgeleid zijn volgens de laatste inzichten en technieken.

Handwerk en digitaal versterken elkaar

Hun vakken zouden er zeer binnenkort al heel anders kunnen uitzien dan we nu gewend zijn. Onder andere een dreigend gebrek aan vaklieden, klimaatverandering en de noodzakelijke verduurzaming van monumenten zorgen voor snelle verandering en (met name) digitalisering van de mooie restauratievakken. Een gedegen kennis van het ‘oude’ handwerk van bijvoorbeeld timmeren, metselen, steenhouwen en dakdekken blijft de noodzakelijke basis, maar moderne digitale technieken zullen het ‘handwerk’ versnellen, vergemakkelijken en nauwkeuriger maken. Daardoor steunen de vakken steeds minder op brute kracht, en zijn ze ook voor vrouwen en meisjes steeds toegankelijker.

Digitale ontwikkelingen

Digitalisering zal bijvoorbeeld in de nieuwe, innovatieve opleiding Hout & Restauratietechniek MBO-3 een belangrijke plaats innemen. Infrarood-scannen, 3D- en CNC-technieken spelen daarin een belangrijke rol. Maar er zijn veel meer ontwikkelingen die een rol gaan spelen, zoals algoritmes, 3D-databases, de aansluiting met bijv. AutoCAD en zelfs kunstmatige intelligentie. Zo is eind 2018/begin 2019 op het landgoed Reuversweerd in Brummen al een proef gedaan met 3d-scannen.

De toekomst is allang begonnen

In de komende tijd zullen we aandacht besteden aan de belangrijkste digitale initiatieven en technieken die in de wereld van ons gebouwde erfgoed al gemeengoed worden. Let op, de toekomst van monumenten is allang begonnen.

Terug naar overzicht