Nieuwe restauratie-opleidingen timmeren en metselen op MBO-niveau 4

23 mrt 2017

In onze constante zoektocht naar kwaliteitsverbetering bieden het GRC en het Graafschap College, in samenwerking met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE), na de zomer twee nieuwe opleidingen aan op MBO-niveau 4.

Branchediploma.

De huidige opleiding tot restauratietimmerman of – metselaar op MBO-niveau 3 is enigszins aangepast en wordt nu op MBO-niveau 4 aangeboden. Die is nog steeds vak- en praktijkgericht. Daar ligt voor het GRC, met haar opdracht tot het aanbieden van praktijkgerichte cursussen en erkende vakopleidingen, zelfs het accent. Wij noemen dat ‘Specialist restauratietimmeren of -metselen niveau 4’. Deze opleiding kost je gedurende 2 jaar een avond in de week. Na succesvolle afronding van deze praktijkopleiding krijg je het Branchediploma van het NCE, dat door de hele restauratiebranche wordt erkend.

MBO-4; vakkennis en ‘generiek’ gedeelte

Het MBO-4 diploma zal vanaf het schooljaar 2017-2018 bestaan uit het vakgedeelte, bij het GRC, en een zogenoemd generiek’ gedeelte met vakken als Nederlands, Engels, rekenen en een verplicht keuzedeel. Het instroomniveau daarvoor is, net als in onze huidige opleidingen, MBO-3 allround-timmeren of -metselen. De nieuwe MBO-4-opleidingen voldoen aan alle eisen van het Ministerie van OCW. De generieke vakken kunnen de kandidaten volgen aan het Graafschap College in Doetinchem. Deze opleiding kost je, gedurende 2 jaar, 2 avonden in de week.

Vast dienstverband of ZZP

De opleidingen staan open voor zowel werknemers als voor ZZP-ers. Voor die laatsten kijken we, indien nodig, in overleg naar een passende begeleiding van de praktijkopdrachten.

 

Terug naar overzicht