Nieuwe ‘Partnerpagina’ op de website

25 jan 2023

Op de website hebben we nu een pagina toegevoegd waarop we onze samenwerkingspartners nog eens met name noemen. We zijn er trots op met deze partners te mogen samenwerken. Maar de lijst is nog niet compleet; het is werk in uitvoering. Je vindt de partnerpagina in de bovenste menu-balk.

Samen kom je verder en bereik je meer voor Gelderse monumenten
In Gelderland zijn circa 34.000 monumenten afhankelijk van vakmanschap. Er is een groot tekort aan restauratiespecialisten. Deze vakmensen redden onze monumenten. Monumenten zijn dragers van onze geschiedenis en onze cultuur. Zij zijn bepalend voor de identiteit en de eigenheid van de provincie Gelderland en haar inwoners. Wij leveren daarom een uiterste inspanning om voldoende restauratiespecialisten op te leiden, om het vakmanschap te behouden en monumenten toekomst te geven. Maar dat kunnen we niet alleen.

Onderwijs, overheden en ondernemers
Dat doen we samen met onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers. We zijn er trots op te mogen samenwerken met onze partners. Daarom geven we ze op onze nieuwe partnerpagina nog graag een beetje extra aandacht. Ga naar de pagina ‘Partners’ in de bovenste navigatiebalk en klik op een logo om naar hun website te gaan.
De lijst is natuurlijk nog niet compleet; het is werk in uitvoering. De komende tijd voegen we nog meerdere samenwerkingspartners toe. Zo zullen we met name de lijst van organisaties van Bouwmensen in Gelderland uitbreiden en kijken we naar andere mogelijke partners, want dat is in ons aller belang.

Ondernemers
Onder het kopje ondernemers hebben het logo van de Kwaliteistregeling Kennis & Kunde toegevoegd. Die regeling geldt voor bedrijven in Gelderland en sinds 2015 ook in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Het doel van de kwaliteitsregeling is om op objectieve wijze in kaart te brengen wat de aanwezige kennis en kunde binnen het bedrijf is. Het referentiekader (de basisnorm) daarvoor is vastgelegd in een Beoordelingskader voor gebouwd erfgoed en een Beoordelingskader voor groen erfgoed. Als je op het K&K-logo klikt, dan kom je op de informatiepagina. Bovenaan vind je daar een link naar het register, met alle restauratiebedrijven die zich als K&K-bedrijf hebben gekwalificeerd. We hebben plannen om de samenwerking met de Gelderse K&K-bedrijven nog meer te intensiveren, maar daarover later meer informatie.

Je vindt de partnerpagina in de bovenste menu-balk. Ga naar de Partnerpagina

Terug naar overzicht