Netwerk D&I beschouwt de energiemodule in de MonumentenMonitor – 2 februari 2017

2 feb 2017

Zoals eerder aangekondigd kwam op 18 januari het ‘Kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie in de restauratiesector in Gelderland’ bijeen op het GRC in Arnhem. Onderwerp was de Monumentenmonitor, die nu wordt ontwikkeld.

MonumentenMonitor en energiemodule

De Monitor is een nieuw instrument waarmee, per monument, snel en efficiënt fysieke kenmerken en actuele gegevens over gebruik en staat van onderhoud, in beeld worden gebracht. De energiemodule in deze monitor geeft inzicht in het energiegebruik van monumenten en hoe dit zich verhoudt tot een gemiddeld gebruik van een soortgelijk monument. Daarmee kunnen we inzicht verkrijgen in het energieverbruik van bepaalde typen monumenten (bijv. kerken, kastelen, landgoederen, etc.) en hoe het energieverbruik verdeeld is in bijv. gemiddeld gasgebruik en elektriciteit.

Deskundig commentaar

26 Geïnteresseerde leden van het kennisnetwerk hadden zich gemeld voor deze bijeenkomst om te horen wat de energiemodule in de toekomst voor de restauratiesector kan betekenen. Na een welkomstwoord en een korte terugblik op afgelopen jaar door Joop van Burk, directeur van het GRC, was het woord aan drie sprekers; Tom pegels van de provincie Gelderland, Han van der Zanden van Oom advies en Jan Hylke de Jong van bureau Fenicks.

Provincie Gelderland

Tom Pegels vertelde hoe het ontwikkelen van deze energiemodule voor monumenten een bijdrage kan leveren aan de doelstelling van de provincie om energieneutraal te zijn in 2050. De energiemodule van de monumenten monitor geeft inzicht in het verbruik van energie in verschillende soorten monumenten groepen. Dit biedt ondersteuning bij het maken van het monumenten beleid.

Oom Advies

Han van der Zanden gaf vervolgens aan dat nu verschillende bureaus,  door middel van zogenaamde energiescans, gegevens over monumenten verzamelen. Daardoor ontstaat natuurlijk een grote diversiteit in de aard en vorm van de aangeboden gegevens. De provincie heeft behoefte aan eenduidigheid. Hiervoor is het Gelderse model ontwikkeld (Monumenten Energieprestatie Model) waarin bijvoorbeeld het energiegebruik van een kerk per m3 kan worden aangegeven. Hierdoor kunnen we een beter inzicht verkrijgen in het energiegebruik van groepen monumenten (zoals kerken, openbare gebouwen en landgoederen )

Bureau Fenicks

Jan Hylke de Jong heeft tenslotte de opzet en de werking van de energiemodule toegelicht. Een camerawagen maakt foto’s (met een hele hoge resolutie) van alle monumenten in Gelderland. De informatie van de foto’s geeft een goede eerste indruk, waarna, in nauwe samenwerking met de Monumentenwacht Gelderland, de status van het monument verder wordt bepaald. Door verschillende gegevens aan elkaar te koppelen, zoals bijvoorbeeld BAG en de Hoogtekaart, kan per monument informatie over energiegebruik per m3 gegeven worden. Er komt gelukkig snel steeds meer data beschikbaar. Daardoor wordt de informatie steeds nauwkeuriger wordt en digitale informatie de werkelijke situatie steeds dichter benadert. De energiemodule wordt op dit moment nog verder doorontwikkeld en er wordt ook onderzocht hoe hierin met andere provincies in samengewerkt kan gaan worden.

Afsluiting

Aan het eind van de bijeenkomst discussieerden de deelnemers, aan de hand van stellingen, over de toepasbaarheid van de energie module, met een aantal nuttige tips als gevolg. En ook tijdens de afsluitende netwerkborrel was duidelijk dat de deelnemers de energiemodule een nuttige toevoeging vonden in het arsenaal van duurzaamheid en innovatie van gebouwd erfgoed.

Terug naar overzicht